เป็ปเปอร์โรเมีย

By -

ชื่อสามัญ Pepperomia emerald ripple
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pepperomis sp.
ชื่อวงศ์ PIPERACEAEเป็ปเปอร์โรเมีย

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
เป็ปเปอร์โรเมีย เป็นพันธุ์ไม้ขนาดเล็กที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบอเมริกาใต้ เป็นพืชที่มีอยู่ด้วยกันมากมายหลายชนิด ส่วนใหญ่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในร่ม แตกลำต้นเป็นกอหนาแน่น ใบค่อนข้างหนา เป็นมัน ลักษณะและสีของใบจะแตกกันไปตามสายพันธุ์ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีขอบใบเรียบ สีใบไม่ค่อยฉูดฉาด ลักษณะของดอกคล้ายกับพริกเป็ปเปอร์โรเมีย

การขยายพันธุ์
ทำได้ด้วยการปักชำจากกิ่ง ใบ และลำต้น หรือแยกกอไปปลูก พืชชนิดนี้ต้องการความชุ่มชื้นสูงและชอบแสงสว่าง แต่ไม่ต้องการได้รับแสงโดยตรง หากได้รับแสงไม่เพียงพอจะทำให้สีใบซีดดูไม่สวยงาม อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตอยู่ที่ประมาณ 18- 24 องศาเซลเซียส ต้องการน้ำในปริมาณน้อย หากสังเกตเห็นว่าดินแห้งควรรดน้ำให้ความชุ่มชื้นอยู่เสมอ หรือฉีดพ่นละอองน้ำให้บ่อยๆ หากพบว่ามีความแห้งแล้งในบรรยากาศ โดยทั่วไปจะนิยมปลูกเป็นไม้ประดับไว้ในกระถาง ซึ่งดินที่ใช้ปลูกควรมีส่วนผสมของดินร่วน ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ทรายหยาบ เศษใบไม้ผุ ในอัตรา 2:1:1:1 ระหว่างการปลูกเลี้ยงให้ละลายปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักรดเพื่อบำรุงต้นประมาณ 1 ครั้ง/เดือน

โรคและศัตรูสำคัญ
ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเพลี้ยหอยและไรแดง หากเกิดการระบาดให้ใช้ยาไซกอน 20 กรัม ผสมกับน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นหรือรดให้ทั่ว