เศรษฐีก้านทอง

By -

ชื่อสามัญ Fire Flash, Fire Glory, Leone Lily, Mandarin Plant, Sierra, Tangerine
ชื่อวิทยาศาสตร์ Chlorophytum orchidastrumChlorophytum filipendulum 
ชื่อวงศ์ Asparagaceae

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์เศรษฐีก้านทอง
ลำต้น
เศรษฐีก้านทอง เป็นไม้ล้มลุกที่มีอายุอยู่ได้นานหลายปี มีลำต้นเป็นเหง้าใต้ดิน เจริญขยายออกเป็นกอ มีทรงพุ่มคล้ายรูปร่ม กว้างประมาณ 48 ซม. มีความสูงของลำต้นประมาณ 45-60 ซม. เปลือกลำต้นมีลักษณะเป็นสีดำ และมียางใสๆ อยู่ภายใน

ใบ
ออกเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับกันรอบลำต้น ใบมีลักษณะคล้ายรูปหอกหรือรูปไข่ โคนใบสอบ ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบมีสีเขียวเป็นมัน มีก้านใบและเส้นกลางใบเป็นสีส้มอ่อนมองเห็นได้ชัดเจน มีขนาดความกว้างของใบประมาณ 5-10 ซม. ยาวประมาณ 25-30 ซม.

ดอก
ออกเป็นช่อตั้งตรงบริเวณกลางลำต้น ภายในช่อจะประกอบด้วยดอกย่อยสีขาวขนาดเล็กมากมาย

ผล
มีลักษณะเป็นผลสีเขียวแบ่งออกเป็น 3 พู ภายในผลมีเมล็ดสีดำแบนๆ ขนาดเล็กอยู่มากมาย

การขยายพันธุ์
ทำได้ด้วยการเพาะเมล็ด เป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีอย่างรวดเร็วในดินร่วนปนทราย ต้องการน้ำในปริมาณปานกลาง ชอบแสงแดดในช่วงครึ่งวันเช้า

ประโยชน์
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในกระถาง และปลูกเพื่อเป็นสิริมงคล