เหยือกน้ำดอย

By -

ชื่อวิทยาศาสตร์ Acanthephippium striatum Lindl.
ชื่อวงศ์ Orchidaceaeเหยือกน้ำดอย

เหยือกน้ำดอย เป็นกล้วยไม้ดิน ที่มีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ในประเทศเนปาล สิกขิม ภูฏาน อินเดียตะวันออกเฉียงเหนือ เวียดนาม และมาเลเซีย ส่วนในประเทศไทยสามารถพบเห็นได้ตามป่าดิบชื้นทางภาคเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,000 เมตรขึ้นไป เป็นพืชที่พบเห็นได้ยากในปัจจุบันนี้

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลำต้น
มีลักษณะเป็นเหง้าสั้นๆ อยู่ใต้ดิน ส่วนที่โผล่พ้นดินจะมีลักษณะเป็นหัวอวบน้ำ ที่สามารถสร้างหัวขึ้นมาใหม่โดยเจริญออกไปทางด้านข้าง

ใบ
มีลักษณะเป็นรูปทรงรีหรือรูปขอบขนาน แผ่นใบอวบ หนา และแข็ง โคนใบสอบเป็นกาบหุ้มลำต้น ปลายใบแหลม มีความกว้างของใบประมาณ 4-5 ซม. ยาวประมาณ 20-24 ซม.

ดอก
ออกเป็นช่อกระจุกจากโคนต้น ดอกมีลักษณะเป็นถุงคล้ายเหยือกน้ำ โคนกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกัน ส่วนปลายเปิดออก มีกลีบปากสีเหลืองขนาดเล็ก ขนาดดอกที่บานเต็มที่มีขนาดความกว้างประมาณ 1 ซม. ยาวประมาณ 2.5 ซม. มักให้ดอกในช่วงเดือนมีนาคม-พฤกษภาคม โดยจะทยอยบานครั้งละประมาณ 1-3 ดอก ดอกมีสีขาว บางชนิดอาจเป็นสีเหลือง

การขยายพันธุ์
ทำได้ด้วยการแยกกอ หรือการเพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อ วัสดุปลูกที่เหมาะสมควรเป็นดินที่มีส่วนผสมของใบไม้ผุและอิฐมอญทุบเป็นก้อนเล็กๆ เป็นพืชที่ชอบแสงแดดแบบรำไรโดยเฉพาะในช่วงเช้า ต้องการน้ำในปริมาณปานกลาง

ประโยชน์
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในกระถางเพื่อความสวยงาม