เอื้องมิ้นกล้วยไม้ประเภทอิงอาศัย

By -

ชื่อวิทยาศาสตร์ Dendrobium capillipes Rchb.f.
ชื่อวงศ์ Orchidaceae
ชื่ออื่นๆ เอื้องคำป๊อก, เอื้องเฮี่ย, เอื้องคำกิ่วเอื้องมิ้น

เอื้องมิ้น เป็นพืชที่จัดอยู่ในวงศ์ของกล้วยไม้ มีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ในประเทศอินเดีย จีน พม่า ลาว และเวียดนาม ส่วนในประเทศไทยมักพบเจริญเติบโตอยู่บริเวณป่าผลัดใบ ป่าดิบแล้ง ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลำต้น
มีลักษณะเป็นลำกลมๆ รูปรีหรือคล้ายรูปกระสวย มีขนาดความกว้างประมาณ 1-1.2 ซม. ยาวประมาณ 6-8 ซม. เรียงกันอยู่เป็นกระจุก กาบใบบริเวณข้อของลำต้นมีลักษณะเป็นขอบสีดำ

ใบ
มีลักษณะเป็นรูปใบหอก แผ่นใบบางเรียบเป็นสีเขียว ขอบใบเรียบ มีขนาดความกว้างของใบประมาณ1.5 ซม. ยาวประมาณ 3-4 ซม. ใบมักจะหลุดร่วงไปก่อนที่จะมีดอก

ดอก
ออกเป็นช่อบริเวณข้อของลำ ก้านช่อดอกเรียวมีความยาวประมาณ 8-12 ซม. ในแต่ละช่อจะมีดอกสีเหลืองสดอยู่ประมาณ 3-5 ดอก มีกลีบดอกคล้ายปากขนาดใหญ่ โคนดอกนูนขึ้น ปลายดอกบาน กลางดอกเว้าและมีสีเข้มกว่าปลายกลีบดอก กลีบดอกบางบอบช้ำได้ง่าย ดอกที่บานเต็มที่จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2-3 ซม. และบานทนอยู่ได้นานมากกว่า 1 สัปดาห์ มักผลิดอกในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน

การขยายพันธุ์
ทำได้ด้วยการตัดลำปักชำ หรือแยกหน่อ เหมือนกล้วยไม้ทั่วไป เอื้องมิ้น เป็นพรรณไม้ที่ปลูกเลี้ยงได้ง่าย ต้องการน้ำในปริมาณปานกลาง ชอบแสงแดดแบบรำไร โดยเฉพาะในช่วงเวลาเช้าๆ ควรหาวัสดุปลูกให้ลำต้นสามารถยึดเกาะไปได้ เช่น ขอนไม้ กิ่งไม้ แผ่นไม้หนาๆ หรืออาจปลูกเลี้ยงไว้ในกระเช้าไม้ก็ได้

ประโยชน์
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับเพื่อความสวยงามด้วยดอกที่มีสีเหลืองสด แต่พบว่ามีการปลูกเลี้ยงกันค่อนข้างน้อยในปัจจุบัน