แคแดง

By -

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ Sesbania grandiflora (L.) Desv.
ชื่อสามัญ Sesban หรือ Agasta
ชื่อวงศ์ Leguminosae
ชื่ออื่นๆ แคบ้าน(ภาคกลาง)แคแดง

แคมีถิ่นกำเนิดมาจากเกาะมอริเชียสซึ่งอยู่ทางภาคใต้ของอินเดีย และภาคเหนือของทวีปออสเตรเลีย และนำเข้ามาปลูกในประเทศไทยเป็นเวลานานแล้ว

ต้นแคต้นที่ออกดอกสีแดง จะเรียกว่า “แคแดง” และต้นที่ออกดอกสีขาว จะเรียก “แคขาว”

แคเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงประมาณ ๑๐ เมตร ลำต้นตรง เปลือกต้นสีน้ำตาล มักแตกตามยาวเป็นร่องตื้นๆ ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย ๑๐-๒๐ คู่ ดอกออกตรงซอกใบเป็นช่อสั้นๆ และห้อยลงมา ดอกมีสีขาวหรือแดง ขนาดใหญ่ ลักษณะเหมือนดอกถั่ว ผลออกเป็นฝักกลมเรียวไปหาปลาย ยาวประมาณ ๓๐ ซม. และเมื่อฝักแก่จัดก็จะแตกออกเป็น ๒ ซี

ดอกและยอดอ่อนของแคสามารถนำมารับประทานได้ แต่ส่วนใหญ่มักนิยมกินชนิดดอกขาว สาเหตุที่ไม่นิยมกินชนิดดอกแดงเนื่องจากมีรสขมกว่าดอกขาว ในดอกแคมีโปรตีนอยู่ประมาณร้อยละ ๑.๒ และมักใช้ใบมาทำเป็นอาหารสัตว์

สรรพคุณทางยาของโบราณว่า เปลือกต้นจะมีรสฝาดจัด ใช้ต้มเอาน้ำเป็นกระสายยากินแก้ท้องร่วง ปวดมวน แก้บิด หรือใช้น้ำต้มเปลือกใช้ภายนอกเป็นยาห้ามเลือด ล้างแผล เป็นยาสมานแผล ส่วนใบนำมาใช้เป็นยาแก้ไข้เปลี่ยนฤดู