แตงกวาอาร์มีเนีย

By -

ชื่อสามัญ Armenian cucumber, Snake cucumber
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cucumis melo var. flexuosus
ชื่อวงศ์ Cucurbitaceae
ชื่ออื่นๆ แตงกวายาว แตงกวางู แตงงูแตงกวาอาร์มีเนีย

แตงกวาอาร์มีเนีย เป็นพืชที่จัดอยู่ในวงศ์เดียวกันกันแตง ซึ่งเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งของแตงไทย เช่นเดียวกับบวบ แตงกวา ฟักทอง แตงโม เมล่อน และสควอช ซึ่งพืชในวงศ์ของแตงมีอยู่ด้วยกันประมาณ 125 สกุล 960 ชนิด พบมีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ในแถบเขตร้อนและเขตกึ่งร้อนทั่วไปในประเทศอินเดีย อียิปต์ โมร็อกโก ไซปรัส และแคลิฟอร์เนีย

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
แตงกวาอาร์มีเนีย เป็นไม้เถาล้มลุกที่มีอายุอยู่ได้เพียงปีเดียว เถาหรือลำต้นมีลักษณะเป็นเหลี่ยม เนื้อเถาแข็ง แตกกิ่งก้านเป็นทรงพุ่ม มีมือเกาะตามข้อของลำต้นไปได้ไกลประมาณ 30 – 36 นิ้ว มีใบคล้ายรูปหัวใจ โคนใบเว้าลึก ปลายใบแหลม แผ่นใบสีเขียว ขอบใบเป็นหยักคล้ายฟันเลื่อย สามารถมองเห็นเส้นใบได้อย่างชัดเจน บริเวณลำต้น กิ่งก้าน และใบ ปกคลุมไปด้วยขนคล้ายหนาม ไม่มีหูใบ ก้านใบยาวปานกลาง มีดอกสีขาวหรือสีเหลืองขนาดใหญ่ ออกเป็นช่อกระจุกที่ปลายยอด มีขนอ่อนปกคลุมอยู่ที่โคนดอก มีดอกตัวผู้และดอกตัวเมียอยู่ภายในต้นเดียวกันหรืออาจแยกอยู่คนละต้นก็ได้แตงกวาอาร์มีเนีย1

ส่วนผลมีลักษณะกลมยาว เปลือกผลบางเป็นสีเขียวอ่อน ผิวผลเป็นร่องคล้ายบวบ มีความยาวของผลประมาณ 12-15 นิ้ว เนื้อภายในผลมีรสชาติคล้ายกับแตงกวา ไม่มีรสขม ลักษณะของเมล็ดภายในผลคล้ายกับแตงกวาทั่วไป

แตงกวาอาร์มีเนีย เป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีความร่วนซุยและอุดมสมบูรณ์ ต้องการแสงแดดแบบเต็มวัน ในการปลูกเลี้ยงควรทำค้างให้เกาะพันไปได้ เพื่อสะดวกต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิตและการดูแลรักษา

ในประเทศแคลิฟอร์เนีย นิยมนำมาทำเป็นแตงดอง ส่วนแตงกวาอาร์มีเนียดองในตะวันออกกลางจะใช้ชื่อในทางการค้าว่า “Pickled Wild Cucumber”