โหราอำมิคสิงคลี

By -

หรือที่เขียนว่า โหราอำมิคสิงคี หรือ โหรามิคสิงคี เป็นเขากวางสุม (ให้เป็นถ่าน) คำ “มิค” แปลว่า “กวาง” ส่วนคำ “สิงคี” แปลว่า “เขาสัตว์” อาจได้จากเขากวาง ๒ ชนิด คือโหราอำมิคสิงคี

๑. ชนิดที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Dama mesopotamica(Brooke) มีชื่อสามัญว่า Persian Fallow Deer

๒. ชนิดที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Dama dama (Linnaeus) มีชื่อสามัญว่า Fallow Deer

กวางพวกนี้เคยพบในบริเวณป่าโดยรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและในตะวันออกกลาง เช่น ในประเทศอิหร่าน ประเทศอิรัก และประเทศตุรกี แต่ปัจจุบันเกือบสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติแล้ว ยังคงมีเลี้ยงอยู่บ้างตามสวนสัตว์หลายแห่ง

โบราณใช้โหรามิคสิงคีเป็นยาถอนพิษ แก้ปวดตามข้อ ปวดเอว

ที่มา:จากตำราพระโอสถพระนารายณ์
โดย: ชยันต์ พิเชียรสุนทร, แม้นมาส ชวลิต และ วิเชียร จีรวงส์