Category "ปศุสัตว์ และ ประมง"

ปลาที่อยู่ใน Order Tetraodontiformes (Plectognathi)

| | 0 Comments

ในออเดอร์นี้ปลาจะไม่มีกระดูก parietals, nasals, หรือ infraorbitals ริมฝีปากล่างมักจะไม่มี มีช่องเปิดเหงือกขนาดเล็ก มีการเปลี่ยนรูปของเกล็ดไปเป็นหนาม แผ่นเกราะ หรือแผ่นกระดูก การบดฟันที่ขากรรไกรและที่คอหอย หรือการสั่นถุงลมของปลากลุ่มนี้ จะสามารถทำให้เกิดเสียงขึ้นได้ ปลาปักเป้าบางชนิดในกลุ่มนี้ สามารถดัดแปลงกระเพาะอาหารให้ขยายขนาดจนตัวพองใหญ่ขึ้นได้ โดยเมื่อมันถูกรังแกหรือตกใจกลัว มันก็จะกลืนน้ำลงไปในส่วนล่างของกระเพาะ และจะปล่อยน้ำออกเมื่อต้องการหดตัวตามเดิม ปลาปักเป้าจะกลืนอากาศให้ตัวพองได้เช่นกันเมื่อถูกจับขึ้นจากน้ำ ปลาวัวปลากวางบางชนิดสามารถกางครีบอกให้ขยายใหญ่กว่าเดิมและดูน่ากลัวขึ้นได้เช่นกัน ในกลุ่มนี้มีปลาอยู่ 9 วงศ์ 100 สกุล 339 สปีชีส์ ที่เป็นปลาน้ำจืดมีเพียง 12 ชนิดเท่านั้น...

ปลาที่อยู่ใน Order Pleuronectiformes

| | 0 Comments

Heterosomata (flatfishes, flounders, halibuts, plaices, dabs, turbot, soles) เป็นปลาที่เป็นอาหารของชาวโลกและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ที่อยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่ พวกปลาซีกเดียว ลิ้นหมา ลิ้นควาย ฯลฯ อาจมีลำตัวสั้นหรือยาว แบนด้านข้างมาก มีฐานยาวที่ครีบหลังและครีบก้น ลำตัวแบนมาก ลำตัวของบางชนิดในด้านที่มีตาจะป้อมและมีสีเข้มกว่า ซึ่งอีกด้านหนึ่งลำตัวจะแบนและมีสีที่ซีดกว่าจนเกือบขาว ปลาพวกนี้ในตัวอ่อนจะมีสมมาตรแบบซ้าย-ขวา ว่ายน้ำไปเช่นปลาอื่นๆ เมื่อโตจะมีความยาวเพียง 5-120 มิลลิเมตร ตาจะย้ายมาชิดกันอีกด้านหนึ่งของกะโหลกศีรษะ จะหันด้านที่มีตาอยู่ข้างบนเมื่อว่ายน้ำ การปรับตัวของกะโหลกศีรษะ ระบบประสาท กล้ามเนื้อ...

ปลาใน Suborder Channoidei (Ophiocephaliformes)

| | 0 Comments

Family Channidae (snakeheads) เป็นปลาน้ำจืดที่อยู่ในวงศ์ของปลาช่อน กระสง ช่อนงูเห่า ลักษณะลำตัวค่อนข้างกลมยาว ครีบหลังและครีบก้นยาว ครีบหูกลม มีปากกว้าง มีฟันเขี้ยว มีตาอยู่เหนือระดับมุมปาก มีเกล็ดแบบไซคลอยด์ เหนือคอหอยจะมีอวัยวะช่วยหายใจอยู่ในช่องตอนบน ความยาวของหลายชนิดมีถึง 1.2 เมตร ได้แก่ -ปลาช่อน (striped snakehead, striated murrel) Channa (Ophiocephalus) striatus -ปลาก้าง (brown snakehead) C....

ปลาที่อยู่ใน Suborder Stromateoidei และSuborder Anabantoidei(Labyrinthici)

| | 0 Comments

Suborder Stromateoidei Family Stromateidae (butterfishes) เป็นปลาทะเลในวงศ์ของปลาจาระเม็ดหรือจะละเม็ด ลำตัวมีลักษณะอ้วนสั้น ครีบท้องของตัวเต็มวัยจะไม่มี มีครีบหลังต่อเนื่องกัน มีก้านครีบแข็งที่ครีบก้น 2-6 อัน มีก้านครีบอ่อน 30-50 อัน เป็นที่นิยมรับประทานของชาวจีนมาก มีอยู่ทั้งหมด 3 สกุล คือ -ปลาจะละเม็ดขาว (silver pomfret) Pampus argenteus -ปลาจะละเม็ดดำ (black pomfret) Stromateus (Parastromateus)...

ปลาที่อยู่ใน Suborder Scombroidei

| | 0 Comments

1. Family Sphyraenidae (barracudas) เป็นปลาทะเลที่พบในเขตร้อน อยู่ในวงศ์ของปลาน้ำดอกไม้ สาก ซัวกุน มีลำตัวรูปทรงกระบอกเรียวยาว มีเกล็ดแบบไซคลอยด์ขนาดเล็ก หัวยาว มีปากใหญ่ มีขากรรไกรที่ยื่นยาว ขากรรไกรล่างจะยาวค้ำรับกับขากรรไกรบน มีฟันเขียวที่คม มีครีบหลัง 2 อัน ที่ครีบหลังอันหน้ามีก้านครีบแข็ง 5 อัน ก้านครีบแข็งที่ส่วนหลังมี 1 อัน มีก้านครีบอ่อน 9 อัน ครีบหูจะอยู่ต่ำ ไม่มีซี่กรองเหงือกหรือถ้ามีก็เสื่อมไป มีครีบหางที่เว้าลึก...

ปลาที่อยู่ใน Suborder Acanthuroidei

| | 0 Comments

1. Family Ephippidae (spadefishes) เป็นปลาทะเลและปลาน้ำกร่อยที่อยู่ในวงศ์ของปลาข้าวเม่า คลุด จาระเม็ดขาว หูช้าง ลำตัวมีลักษณะอ้วนสั้น ด้านข้างแบน มีซี่กรองยาวคล้ายหวีที่กระดูกเหงือกคู่แรก มีก้านครีบแข็งที่ครีบหลัง 5-9 อัน มีก้านครีบอ่อน 18-40 อัน มีก้านครีบแข็งที่ครีบก้น 3 อัน มีก้านครีบอ่อน 15-28 อัน รอบลำตัวของตัวอ่อนจะมีแถบสีดำ แถบนี้จะหายไปเมื่อตัวโตขึ้น มีอยู่ทั้งหมด 7 สกุล 20 สปีชีส์...

ปลาที่อยู่ใน Suborder Gobioidei

| | 0 Comments

1. Family Eleotridae (Eleotrididae) (sleepers, gudgeons) อยู่ในวงศ์ของปลาบู่ เป็นปลาขนาดกลาง มีลำตัวที่กลมหรือแบนข้างเล็กน้อย ไม่มีอวัยวะดูดเกาะที่ครีบท้อง มีครีบหลัง 2 อัน หรือมีอันเดียวแต่แยกเป็น 2 ตอนก็ได้ มีความโดยเฉลี่ยประมาณ 25-28 เซนติเมตร แต่บางชนิดมีความยาวถึง 60 เซนติเมตร เช่น Dormitator maculatus สมาชิกในวงศ์นี้มีอยู่ประมาณ 35 สกุล 150 สปีชีส์...

ปลาใน Suborder Gobiesocoidei (Xenopterygii) และใน Suborder Callionymoidei

| | 0 Comments

Suborder Gobiesocoidei (Xenopterygii) Family Gobiesocidae (clingfishes) เป็นปลาทะเลที่อยู่ในวงศ์ปลาบู่ติด ลำตัวค่อนข้างยาวมาก ที่ครีบท้องจะมีการดัดแปลงกระดูกเพลวิสไปเป็นอวัยวะดูดเกาะกับพื้นน้ำ จึงเดินที่พื้นทะเลได้ดี มีความยาวเฉลี่ยประมาณ 14 เซนติเมตร แต่อีก 2 สปีชีส์จะมีความยาวถึง 30 เซนติเมตร คือ Chorisochismus dentex และ Sicyases sanguineus ได้แก่ Diademichthys sp., Alabes spp. Suborder...

ปลาที่อยู่ใน Suborder Trachinoidei และSuborder Blennioidei

| | 0 Comments

Suborder Trachinoidei 1. Family Champsodontidae (sabre gills) เป็นปลาทะเลที่อยู่ในวงศ์ของปลาตุ๊กแกแคระ แก้มดาบ ลักษณะลำตัวจะเรียวยาว ด้านข้างแบน มีครีบท้องอยู่หน้าครีบหูและยาว มีครีบหูที่เล็ก มีครีบหลังสองอัน มีก้านครีบแข็งที่ครีบหลังอันหน้า 5 ก้าน มีก้านครีบอ่อนที่ครีบหลังอันที่สอง 17-20 อัน มีปากกว้าง มีฟันเขี้ยวที่พับได้ เส้นข้างตัวมี 2 เส้น มีอยู่เพียงสกุลเดียว 5 สปีชีส์ ได้แก่ Chamsodon...

ปลาที่อยู่ใน Suborder Labroidei

| | 0 Comments

1. Family cichlidae (cichlids) เป็นปลาน้ำจืด และน้ำกร่อย ในวงศ์ของปลาเทวดา ปลานิล ปลาหมอเทศ และปลาตระกูลทิลาเปีย ฯลฯ มีถิ่นกำเนิดจากอเมริกาและอัฟริกา เนื่องจากเป็นปลาเศรษฐกิจที่มีรสชาติดี เลี้ยงง่าย ราคาไม่แพงมากนัก จึงได้แพร่หลายเข้ามาในหลายๆ ประเทศ ลักษณะของลำตัวจะอ้วนสั้น แบนด้านข้าง หรือเปลี่ยนแปลงไปบ้างเล็กน้อย มีรูจมูกข้างละรู เส้นข้างตัวจะเป็นแบบขาดตอน มีก้านครีบหลังที่ยาวและมีก้านครีบแข็งอยู่ 7-25 อัน มีก้านครีบอ่อนอยู่ 5-30 อัน ก้านครีบแข็งที่ครีบก้นมี 3-15...