Category "ปศุสัตว์ และ ประมง"

น้ำนมแพะ

| | 0 Comments

น้ำนมแพะได้จากเต้านมของแพะตัวเมีย แพะ(goat) เป็นสัตว์ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Capra hircus Linnaeus ในวงศ์ Bovidae เป็นสัตว์ที่มีรูปร่างคล้ายแกะ แต่มีลักษณะที่แตกต่างกันที่เห็นได้ชัด คือ ๑. แพะมีเคราใต้คาง ส่วนแกะไม่มี ๒. แพะตัวผู้จะมีต่อมกลิ่นสาบที่ใต้โคนหาง กลิ่นสาบจะกระจายจากต่อมนี้ไปทั่วตัว เรียกกันว่า “กลิ่นแพะ” ส่วนแกะไม่มีต่อมกลิ่นสาบที่ใต้โคนหาง ๓. แพะไม่มีต่อมกลิ่นที่ระหว่างกีบ แต่แกะมีต่อมกลิ่นที่ระหว่างกีบ ๔. แพะมักมีเขายาวคล้ายดาบโค้งไปข้างหลัง แกะมักมีเขาม้วนกลับไปใต้หู แต่ก็ไม่เสมอไป ๕. แพะมักมีขนเป็นเส้นตรงๆ ส่วนมากเป็นขนสั้นๆ...

ดีตะพาบน้ำ

| | 0 Comments

ดีตะพาบน้ำเป็นถุงน้ำดี(gall bladder) ของตัวตะพาบน้ำ(Mud Turtles) ซึ่งเป็นสัตว์เลื้อยคลานจำพวกหนึ่งคล้ายเต่าน้ำจืด(turtles) จะต่างกันก็ตรงที่กระดองบน(carapace) และกระดองล่าง(pastron) ไม่มีกระดูกเป็นแผ่นใหญ่ๆ แต่มีหนังหุ้มแทน (บางทีฝรั่งเรียก “Softshelled Turtles”) มีนิ้วยาว ตีนข้างหน้ามีแผ่นพังผืดกว้าง ใช้สำหรับว่ายน้ำ มีเล็บเพียง ๒-๓ เล็บ คอหดในกระดองได้มิด แต่สามารถยืดคอออกได้ยาวมาก เมื่อจะงับเหยื่อหรือกัดศัตรู ตะดาบน้ำทุกชนิดจะอยู่แต่ในน้ำจืด ไม่อยู่ในทะเล ชอบอยู่ตามห้วย บึง หนอง และตามแม่น้ำลำคลอง ที่ตะพาบน้ำสามารถขุดรูเป็นโพรงอาศัยอยู่ได้ โดยยืดคอขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำได้ หรือยืดคอออกไปฮุบกุ้งปลาที่เผลอว่ายไปใกล้...

โค

| | 0 Comments

น้ำนมโค หรือน้ำนมวัว ได้จากเต้านมของวัวเพศเมียที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ คำ “งัว” เป็นคำไทยแท้ แต่ปัจจุบันแผลงเป็น “วัว” ส่วนคำ “โค” เป็นคำเรียกสัตว์ชนิดนี้ในภาษาบาลี (คำ “โค” นี้อาจหมายถึง “ดวงอาทิตย์” เช่น ในคำ “โคจร” ซึ่งแปลว่า “ทางเดินของดวงอาทิตย์”) วัวเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง กินหญ้า มี ๔ เท้าและกีบเป็นคู่ เขากลวง วัวบ้านมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Bos Taurus (Linnaeus)...

ครั่ง

| | 0 Comments

ครั้งเป็นชันชนิดหนึ่ง ได้จากแมลงหลายๆ ชนิดในสกุล Laccifera วงศ์ Lacciferidae (เดิมวงศ์ Coccidae) เช่น ครั่งที่ผลิตในเชิงการค้าในประเทศไทย ส่วนใหญ่ได้จากแมลงชนิด Laccifera chinensis Mahdihassan ส่วนที่ผลิตในเชิงการค้าในประเทศอินเดียและประเทสอื่นๆ เป็นแมลงชนิด Lacciferalacca Kerr, L. indicola Kapur หรือ L. albizziae Green หรือแมลงในสกุล Laccifera ชนิดอื่นๆ ตัวครั่งปล่อยชันนี้ออกมาจากต่อม (glands)...

ไก่ป่า

| | 0 Comments

ไก่เป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่คู่กับมนุษย์มาแต่โบราณกาล เป็นสัตว์ ๒ เท้า บริเวณตัวและปีกจะมีขนขึ้นปกคลุมอยู่ ซึ่งในปัจจุบันมีทั้งที่เลี้ยงเพื่อกินเนื้อ และเพื่อกินไข่ มีการพัฒนาสายพันธุ์ต่างๆ ออกไปมากมาย ไก่บ้านที่เลี้ยงกันอยู่ในปัจจุบันมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Gallus gallus(Linnaeus) จัดอยู่ในวงศ์ Phasianidae เป็นไก่ที่พัฒนามาจาก ไก่ป่า(Jungle fowls) ซึ่งมีถิ่นกำเนิดมาจากแถบเอเชียตอนใต้มาทางตะวันออกจนถึงหมู่เกาะมลายู ลักษณะสำคัญของไก่ป่าตัวผู้ที่แตกต่างจากนกอื่นๆ คือ ๑.มีหงอนที่เป็นเนื้ออยู่บนหัว ไม่ใช่เป็นขน ๒. ทั้งสองข้างของโคนปากและคางมีเหนียงเป็นเนื้อห้อยลงมาดูสวยงาม ๓. ที่หน้าและคอไม่มีขน จะมีเพียงหนังแบบเกลี้ยงๆ อยู่ ๔.ขนตามตัวจะมีสีที่งดงาม ขนหางตรงกลางจะตั้งเรียงกันเป็นสันสูง...

น้ำนมแกะ

| | 0 Comments

น้ำนมแกะได้จากแม่แกะที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ แกะ (sheep) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดในสกุล Ovis ในวงศ์ Bovidae แกะมีลักษณะคล้ายแพะ (goat) จะแตกต่างกันที่แกะมีลำตัวป้อมกว่าแพะ ตัวผู้ไม่มีหนวดเหมือนแพะ เขาเจริญได้ดีในทั้งสองเพศ โดยทั่วไปเขามักบิดเป็นเกลียวและขนาดค่อนข้างใหญ่ แกะเป็นสัตว์กีบคู่ ขนาดกลาง เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง มี ๔ กระเพาะ มีเขาใหญ่โค้งงอ ปลายบิดชี้ไปข้างหน้า ตั้งแต่โคนเขาถึงปลายกลางเขามีวงนูนลักษณะคล้ายพาลี ปากแคบ ริมฝีปากบาง ไม่มีสันปลายจมูก ส่วนมากมีขนตามลำตัวยาวและอ่อนนุ่ม สีขาวหรือขาวอมน้ำตาลมีนม ๒ คู่ แกะกินพืชเป็นอาหาร...

วิธีการเลี้ยงโคนม

| | 0 Comments

สำหรับเกษตรกรที่สนใจจะทำฟาร์มโคนมเพื่อผลิตน้ำนมดิบ หรือนำนมโคที่ได้ไปแปรรูป วันนี้ vichakaset.com ได้รวบรวมเทคนิควิธีการเลี้ยงโคนมมาให้ได้เรียนรู้และนำไปใช้   พันธุ์โคนมที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย - โคนมสายพันธุ์แถบร้อน  เช่น เรดซินดี้ ,ซาฮิวาล มีข้อดีคือทนอากาศร้อนได้ดี แต่ข้อเสียคือให้น้ำนมน้อย - โคนมสายพันธุ์แถบหนาว หรือ โคนมยุโรป เช่น โฮลสไตน์ฟรีเซียน (พันธุ์ขาว-ดำ) ในส่วนเพศของโคนมที่เลี้ยงนั้น ส่วนใหญ่จะเลี้ยงเพศเมีย ไม่นิยมเลี้ยงเพศผู้ เนื่องจากมีบริการผสมเทียมจากกรมปศุสัตว์ส่งเสริมโคนมพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเซียน เริ่มต้นเลี้ยงโคนม ก่อนอื่นเกษตรกรผู้เลี้ยงโค จะต้องมีเงินทุนเตรียมไว้สำหรับ - ซื้อโคนม...