Category "ปศุสัตว์ และ ประมง"

ปลาใน Suborder Percoidei

| | 0 Comments

สมาชิกของปลาในซับออเดอร์นี้จะมีมากที่สุดเกือบ 2,860 ชนิด ลำตัวด้านข้างแบน มีครีบหลังหลายแบบ มักเป็นปลาที่มีสีสันสวยงามเสียเป็นส่วนใหญ่ วงศ์ที่พบในประเทศไทยและน่าสนใจ เช่น 1. Family Centropomidae (snooks) ลำตัวของปลาในวงศ์นี้จะสั้น เส้นข้างตัวจะยาวไปจรดหาง ที่บริเวณอกจะมีติ่งเกล็ด ครีบหลังแบ่งเป็น 2 ตอน ครีบหลังตอนหน้ามีหนาม 7-8 อัน ครีบหลังตอนที่สองมีหนาม 1 อันและมีก้านครีบอ่อน 8-11 อัน มีครีบก้นที่เป็นหนาม 3 อันและก้านครีบอ่อน 6-9...

ปลาที่อยู่ใน Superorder Acanthopterygii

| | 0 Comments

Order Mugiliformes (mullets) ในกลุ่มนี้มีปลาเพียงวงศ์เดียวคือ Mugilidae เป็นปลาน้ำกร่อยเสียส่วนใหญ่ ลำตัวยาวรูปทรงกระบอก จึงเรียกกันว่า ปลากระบอก หลายสปีชีส์ตัวอ่อนจะอาศัยอยู่ในทะเล และเข้าไปหากินในแหล่งน้ำกร่อยเมื่อโตขึ้น มีเกล็ดแบบไซคลอยด์ขนาดใหญ่ ทั่วโลกจะนิยมรับประทานปลาชนิดนี้กันมาก เช่น -ปลากระบอก Liza abu ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะนิยมเลี้ยงและรับประทานปลาชนิดนี้มาก มักชอบหากินอยู่ในแหล่งน้ำจืดและน้ำกร่อย -ปลากระบอกเทา (gray mullet, jumping mullet) Mugil cephalus -ปลากระบอกท่อนใต้ (diamond scaled gray...

ปลาใน Superorder Scopelomorpha และ Superorder Paracanthopterygii

| | 0 Comments

Superorder Scopelomorpha Order Myctophiformes เป็นปลาที่อยู่ในวงศ์ต่างประเทศ วงศ์ที่น่าสนใจคือ Myctophidae (lanternfishes) เป็นปลาทะเล ตามหัวและลำตัวจะมีอวัยวะเรืองแสงขนาดเล็กมากมาย เช่น Diaphus, Lampanyctus Superorder Paracanthopterygii Order Percopsiformes พบปลากลุ่มนี้ในต่างประเทศ ปลาถ้ำหรือปลาตาบอด(cave fishes) จะเป็นปลาที่น่าสนใจ Amblyopsis spelaea ที่อยู่ในวงศ์ Amblyopsidae จะมีขนาดตัวที่เล็ก ตาเล็ก หรืออาจตาบอดในบางสายพันธุ์ เป็นปลาต่างประเทศที่มักนำมาเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม ส่วนอีกสกุลคือ...

ปลาที่อยู่ใน Superorder Stenopterygii และ Superorder Cyclosquamata

| | 0 Comments

Superorder Stenopterygii Order Stomiiformes มักอาศัยอยู่ใต้ทะเลลึก ลำตัวมีสีน้ำตาลเข้มหรือดำ มีอวัยวะเรืองแสง หนวดของบางชนิดจะอยู่ที่คาง มีปากกว้าง มีฟัน พบได้ในเขตร้อนหรือเขตอบอุ่น มีสมาชิกอยู่ 4 วงศ์ 51 สกุล 321 สปีชีส์ เช่น 1. Family Gonostomatidae (bristlemouths) เช่น Diplophos, Gonostoma, Margrethia 2. Family Stermoptychidae...

ปลาที่อยู่ใน Superorder Protocanthopterygii

| | 0 Comments

Order Esociformes ในออเดอร์นี้ ที่ขากรรไกรของปลาจะไม่มีฟัน แต่จะมีที่ช่องปาก ครีบไขมันจะไม่มี ครีบหลังและครีบก้นค่อนไปทางท้ายลำตัว มีอยู่ 4 สกุล 10 สปีชีส์ ที่สำคัญคือ Family Esocidae(pikes) พบได้ในแถบเหนือในแหล่งน้ำจืด มีจะงอยปากที่ยื่นยาว ในสปีชีส์ Esox masquinongy บางตัวมีความยาวถึง 1.4 เมตร มักนิยมนำมาเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม Order Osmeriformes ส่วนใหญ่ปลาในออเดอร์นี้จะเป็นปลาต่างประเทศ และวางไข่ในแหล่งน้ำจืดเสียเป็นส่วนใหญ่ รูปร่างก็มีแตกต่างกันไป ปลาที่สามารถสร้างอวัยวะเรืองแสงได้มีอยู่หลายชนิด...

ปลากระดูกแข็งในกลุ่ม Division Teleostei

| | 0 Comments

teleosts พบได้ส่วนใหญ่ในแหล่งน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำทะเล ปลาในกลุ่มนี้มีลักษณะที่สำคัญคือ มีหางแบบสมมาตรบน-ล่าง แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังของบางชนิด เช่น ที่ส่วนบนหรือส่วนล่างอาจมีติ่งหรือเส้นยาวยื่นออกมา อย่างในปลาหางดาบ ปลากลุ่มนี้น่าจะมีต้นกำเนิดในยุคกลางหรือยุคปลายไตรแอสสิค เมื่อประมาณ 200-220 ล้านปีมาแล้ว โดยมีฟอสซิลมากมายที่พบเป็นหลักฐานและร่องรอย ในกลุ่มนี้มีสมาชิกทั้งหมดประมาณ 23,637 สปีชีส์ จากจำนวนปลาทั้งหมดที่มีชีวิตในปัจจุบันคิดได้เป็น 96% ซึ่งแบ่งออกเป็น 38 ออเดอร์ 426 วงศ์ และ 4,064 สกุล ที่สำคัญมีดังนี้ Subdivision...

ปลาโบราณใน Class Sarcopterygii

| | 0 Comments

ปลาโบราณกลุ่มปลามีปอด ซีลาแคนธ์ และสัตว์สี่เท้า เป็นสัตว์ที่อยู่ในคลาสนี้ ที่สูญพันธุ์ไปแล้วก็มีหลายวงศ์ และได้แบ่งกลุ่มที่ยังมีชีวิตอยู่ออกเป็น 5 ซับคลาส คือ Subclass Coelacanthimorpha(Actinistia) Order Coelacanthiformes ปลากลุ่มนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่มีเพียงวงศ์เดียวคือ Family Coelacanthidae เป็นปลาทะเลที่พบได้ในแถบโคโมรอส อาซิเพลลาโก และนอกชายฝั่งมอสแซมบิคของอัฟริกาใต้ ที่เหลืออยู่ในโลกนี้มีเพียงชนิดเดียวคือ ซีลาแคนธ์ Latimeria chalumnae ลักษณะของปลาชนิดนี้จะคล้ายปลากระดูกอ่อนปลายอย่าง เช่น ต่อมพิทูอิตารี ต่อมเรคตัล และในเลือดมีปริมาณของยูเรียที่สูงมาก ในอดีตจึงถูกจัดไว้ในกลุ่มปลากระดูกอ่อน แต่ปลาซีลาแคนธ์ได้ถูกจัดเป็นปลากระดูกแข็งในกลุ่มนี้หลังจากที่ใช้หลักวิวัฒนาการแบบคลาดิสติค...

ปลากระดูกแข็งและพวกอะแคนโธเดียนส์

| | 0 Comments

พวกปลากระดูกแข็ง มีตำราหลายเล่มเรียกว่า Osteichthyes โดยรวมพวกซีลาแคนธ์ที่มีครีบเป็นพู และปลามีปอดเอาไว้ด้วย แต่ปลากระดูกแข็งที่เนลสันแบ่ง จะมีอยู่ 3 คลาส คือ Acanthodii, Sarcopterygii, actinopterygii โดยใช้วิวัฒนาการพื้นฐาน ลักษณะและจำนวนของโอโตลิธ(otolyth) ฯลฯ และในเกรดนี้ยังรวมสัตว์สี่เท้าเอาไว้ด้วย ในกลุ่มนี้เมื่อรวมสัตว์สี่เท้าไว้ด้วยแล้วจะมีสมาชิกอยู่ประมาณ 47,239 สปีชีส์ แต่เป็นปลาถึง 45 ออเดอร์ 435 วงศ์ 4,079 สกุล และ 23,689 สปีชีส์...

ปลาใน Subclass Elasmobranchii

| | 0 Comments

Order Heterodontiformes ฉลามในวงศ์ Heterodontidae เช่น ฉลามบัลเฮด ฉลามฮอร์น หรือฉลามพอร์ตแจคสัน มีสกุลเดียวที่หากินในเขตร้อนและเขตอบอุ่นทั่วไป คือ Heterodontus ซึ่งมีความยาวประมาณ 1 เมตร แต่อาจยาวถึง 1.6 เมตรในบางตัว มีอยู่ด้วยกัน 8 สปีชีส์ Order Orectolobiformes (carpet sharks, whale shark) ครีบหลังของฉลามในวงศ์นี้มีอยู่ 2 อัน และไม่มีหนาม...

ปลากระดูกอ่อนใน Subclass Holocephali

| | 0 Comments

Order Chimaeriformes แรทฟิช และเคเมรา(ratfishes, chimaeras) เป็นกลุ่มปลาที่แยกตัวออกจากฉลามและกระเบน ซึ่งมีวิวัฒนาการอันยาวนาน บริเวณแหล่งน้ำลึกก้นทะเลจะเป็นแหล่งหากินอิสระของปลาพวกนี้ มันจะกินหอยสองฝา และพวกสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นอาหาร ปากของมันจะมีลักษณะแบน มีฟันที่แข็งแรง มีขนาดของหัวและตาใหญ่ มีหางเรียวเล็กค่อนข้างยาว มีแผ่นปิดเหงือกคล้ายในปลากระดูกแข็ง แต่จะมีหลายแผ่น ตัวผู้จะมีคลาสเปอร์ ซึ่งเป็นลักษณะที่แสดงถึงความเป็นปลากระดูกอ่อน ฟันที่หลุดหายไปจะมีการเจริญขึ้นมาแทนที่ แต่จะช้ากว่าพวกฉลามมาก เช่น 1. พลาวโนสไคเมรา(plownose chimaeras) Callorrhynchus spp. ในวงศ์ Callorhynchidae 2. แรทฟิชหรือไคเมราจมูกสั้น(ratfishes,...