Category "ปศุสัตว์ และ ประมง"

ปลากระดูกอ่อนในClass Chondrichthyes

| | 0 Comments

cartilaginous fishes พวกปลากระดูกอ่อนที่อยู่ในคลาสนี้ เช่น ฉลาม กระเบน ปลากระเบนนก ปลาฉนาก เป็นต้น เดิมทีนักวิชาการเข้าใจว่าพวกปลากระดูกอ่อนเป็นปลาที่โบราณกว่าปลากระดูกแข็ง แต่ต่อมาก็ได้ลงความเห็นว่า วิวัฒนาการของปลากระดูกแข็งและปลากระดูกอ่อนจะแยกกันคนละสาย การปรับตัวก็แตกต่างกันไป เช่น โครงร่างที่เรียกว่า กระดูกอ่อนซึ่งมีแคลเซียมเป็นหลัก มีระบบรับความรู้สึกในน้ำ การรับกลิ่นของฉลามจะไวมาก และรับความสั่นสะเทือนในน้ำได้ไวด้วย ฉลามจึงมีความว่องไว ปราดเปรียว ดุร้ายในการจู่โจมก็ด้วยเหตุนี้ การรับภาพและสีสรรค์ต่างๆ ของฉลามก็มีความว่องไวเช่นกัน แม้แสงในน้ำจะมีเพียงเล็กน้อยก็ตาม การสร้างระบบสัมผัสไฟฟ้าที่ปล่อยสนามไฟฟ้าออกไปรอบๆ ตัว เพื่อตรวจหาเหยื่อโดยไม่ต้องใช้สายตา ก็มีอยู่ในฉลามหลายชนิด โดยระหว่างที่มันปล่อยสนามพลังไฟฟ้าออกไปรอบตัวตาของมันก็จะปิดด้วยหนังตาพิเศษ...

ปลาที่ไม่มีขากรรไกรในClass Myxini

| | 0 Comments

Superclass Agnatha (cyclostomata, marsipbranchii) Class Myxini Order Myxiniformes (Hyperotreti) ปลากลุ่มนี้จะไม่มีขากรรไกร แม้ว่าจะปรากฏร่องรอยของขากรรไกรให้เห็นจากซากฟอสซิลแฮกฟิชโบราณบางตัว แต่ขากรรไกรนี้ก็มิได้ดัดแปลงมาจากกระดูกเหงือก ปลาพวกนี้มี 1 semicircular canal ไม่มีครีบอก ไม่มีกระดูกแท้ ไม่มีกล้ามเนื้อตา รูเปิดของช่องเหงือกมี 1-16 คู่ ไม่มีเกล็ด ลำตัวยาวคล้ายปลาไหล ไม่มีครีบคู่ มีครีบหลังยาวบรรจบกับครีบหาง ตาเสื่อม รอบปากจะมีหนวด ที่ลิ้นและเพดานปากจะมีฟันอยู่ ระบบเส้นข้างตัวจะไม่มีเมื่อเป็นตัวโตเต็มวัย...

ชื่อสามัญและชื่อวิทยาศาสตร์ของปลา

| | 0 Comments

ผู้ที่กำหนดและตั้งชื่อปลาเพื่อการสื่อความหมายให้เข้าใจคือ มนุษย์ในแต่ละท้องถิ่น ชื่อแต่ละชื่อของปลามักบอกให้เราทราบถึงเอกลักษณ์ของปลาชนิดนั้น เช่น ปลาเพี้ยหรือปลาระกา ผู้ที่ไม่เคยพบเห็นปลาชนิดนี้มาก่อนก็คงพอจินตนาการได้ว่าเป็นปลาที่มีตัวสีดำ ปลาทอง ก็คงเป็นปลาสวยงามที่มีสีทอง ปลาบางชนิดจะมีชื่อที่สื่อความหมายถึงขนาด รูปร่าง หรือลักษณะเด่นบางอย่างในตัว เช่น ปลาซีกเดียว ปลาตาโต ปลาตอพอง ปลาดุกยักษ์ หรืออาจเป็นชื่อที่สื่อถึงความสวยงาม อาจมีการเปรียบเทียบความสวยงามของปลากับสัตว์สวยงามอื่นๆ เช่น ปลาหางนกยูง ที่มีหางสีสันสวยงามคล้ายหางนกยูง ปลาเทวดาที่สวยงามคล้ายกับเทวดา หรืออาจเป็นชื่อที่สื่อถึงลักษณะนิสัยของมัน เช่น ปลากัด ซึ่งตัวผู้จะมีความดุร้ายสามารถนำมากัดกันเพื่อการกีฬาได้ ชื่อสามัญไทยและต่างประเทศ ปลาต่างประเทศหลายชนิดก็มีชื่อสามัญที่สื่อความหมายถึงเอกลักษณ์ของปลาชนิดนั้นๆ เช่น milk...

อนุกรมวิธานของปลา(Taxonomy of Fish)

| | 0 Comments

ปลามีอยู่เป็นจำนวนมากมายและมีหลายประเภท ซึ่งผู้ที่สนใจศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับปลาคงทราบกันดี จากการค้นพบของนักมีนวิทยามาจนถึงทุกวันนี้ ได้มีการจำแนกชนิดหรือสปีชีส์ของปลาได้ประมาณ 20,000 กว่าชนิด และในทุกๆ ปีก็มีการค้นพบปลาสปีชีส์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น คาดว่าคงมีจำนวนปลาที่แท้จริงประมาณเกือย 30,000 สปีชีส์ ปริมาณของปลาจะมีอยู่ประมาณ 60%ของปริมาณทั้งหมดของสัตว์มีกระดูกสันหลัง และส่วนใหญ่ก็เป็นปลากระดูกแข็งในกลุ่ม teleosts มีเพียง 800 กว่าชนิดเท่านั้นที่เป็นปลากระดูกอ่อน ส่วนที่เหลือก็จะเป็นพวกปลาปากกลม ปลาสเตอเจียน และปลามีปอด นักชีววิทยาจะมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความสัมพันธ์และจำนวนที่แตกต่างกันของปลาเหล่านี้มาก และได้พบว่า ธรรมชาติได้สร้างปลาเหล่านี้มาจากพื้นฐานเดียวกัน เช่น ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาทที่พัฒนาเป็นพิเศษเพราะที่สมองส่วนหลังจะมี Mauthner cells...

การสร้างบันไดปลาโจน

| | 0 Comments

บันไดปลาโจน(fishway) ปลาหลายชนิดไม่สามารถเดินทางไปยังต้นน้ำลำธารเพื่อวางไข่ได้ เนื่องจากปัญหาในอดีตที่มีการสร้างเขื่อน ทำให้ปลาต้องสูญพันธุ์ไปหลายชนิด ปัจจุบันได้พยายามลดการสร้างเขื่อนในหลายประเทศ เช่น เมื่อสหรัฐอเมริกาทราบว่าการสร้างเขื่อน จะส่งกระทบต่อการอพยพไปยังแหล่งวางไข่ของปลา หรือขัดขวางการออกไปหากินในทะเลของปลาบางชนิด เช่น แลมเพรย์ที่เป็นปรสิตในทะเลสาบเกรทเลค ซึ่งเป็นการทำลายพันธุ์ปลาตามธรรมชาติ จึงได้ประกาศงดการสร้างเขื่อนขึ้น อีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้ปลาสามารถเดินทางข้ามเขื่อนไปยังแหล่งวางไข่ได้ คือการสร้างบันไดปลาโจน เป็นเวลา 100 กว่าปีมาแล้วที่มนุษย์รู้จักการสร้างบันไดปลาโจน แต่ก็ยังไม่มีมาตรฐาน ปลาหลายชนิดที่มีขนาดเล็กและอ่อนแอยังไม่สามารถฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวข้ามเขื่อนได้ และที่สูญพันธุ์ไปก็มีหลายชนิด ในระยะหลังจึงได้พัฒนาการสร้างบันไดปลาโจนให้ดีขึ้น โดยมีความกว้างมากขึ้น มีที่พักกลางทางให้ปลาที่มีขนาดเล็ก และทำให้กระแสน้ำที่ไหลผ่านมีกำลังลดลง จากการศึกษาในปี พ.ศ. 2520-2526 ที่บริเวณกว๊านพะเยา พบว่า...

การสูญพันธุ์ของปลาบางชนิด

| | 0 Comments

บริเวณไฮรอคสปริง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของแคลิฟอร์เนียในปี ค.ศ. 1989 ปลาทุยคับ(tui chub) ได้ลดจำนวนลงและสูญหายไป ซึ่งมีสาเหตุมาจากในแหล่งน้ำดังกล่าวมีการปล่อยปลาทิลาเปียอัฟริกันลงไป ซึ่งปลาชนิดนี้ชอบกินไข่และลูกปลาทุยคับเป็นอาหาร และปลาทุยคับยังเป็นที่นิยมในการบริโภคของชาวพื้นเมืองอเมริกันมาก การเชิญชวนให้เพาะเลี้ยงปลาทุยคับเพื่อบริโภค เป็นการทดแทนการล่าจับตามธรรมชาตก็ถูกปฏิเสธ โดยอ้างว่าปลาชนิดนี้จับได้ยากและมีก้างมาก ปลาหลายชนิดไม่สามารถเดินทางไปยังแหล่งวางไข่ได้ เมื่อมีการสร้างเขื่อนมากมายตามแม่น้ำโคโลราโดบริเวณแกรนด์แคนยอนกั้นไว้ มีปลาที่อยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์หลายชนิด เช่น ปลาฮัมแบคคับ(humpback chub) ปลาโบนีเทลคับ(bonytail chub) ปลาโคโลราโดสควอฟิช(Colorado squawfish) และปลาเรเซอร์แบคซัคเกอร์(razorback sucker) บริเวณทะเลสาบพิรามิด รัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา มีปลาพื้นเมืองที่ใกล้จะสูญพันธุ์ คือ...

ปัจจัยทางชีววิทยาที่สำคัญต่อปลา

| | 0 Comments

ความอยู่รอดของประชากรปลา จะมีปัจจัยสำคัญทางชีววิทยาเช่นเดียวกับปัจจัยทางเคมี และปัจจัยทางกายภาพอื่นๆ ปัจจัยทางชีวภาพจะวิเคราะห์และสังเกตการณ์ได้ยากกว่า สัตว์น้ำในแหล่งระบบนิเวศหนึ่งจะมีปริมาณ ชนิด และประชากรที่เกี่ยวข้อง สัมพันธ์ และมีผลกระทบต่อกัน ในฐานะภาพที่ต่างกัน เช่น เป็นผู้ล่า คู่แข่ง ผู้พึ่งพาอาศัยกัน ดังนี้ ความเกี่ยวข้องระหว่างผู้ล่ากับเหยื่อ จะพบปลาหลายชนิดที่ดำรงสถานะภาพเป็นผู้ล่าหรือเหยื่อในแหล่งน้ำแต่ละระบบนิเวศ เราพอจะทราบว่าปลาชนิดนั้นๆ เป็นผู้ล่าหรือเหยื่อด้วยการดูจากลักษณะรูปร่างของมัน เช่น ปลาสติกเกิลแบค ที่บนหลังจะมีหนามแข็ง ด้านข้างลำตัวมีเกล็ดเป็นแผ่นเพื่อไว้ป้องกันตัว มีปากเล็กแบบปากดูดเพื่อใช้กินอาหารที่เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังตัวเล็กๆ ปลาฉลามขาว สามารถล่าเหยื่อที่อาศัยในทะเลด้วยความดุร้าย ลูกของมันแม้แรกคลอดก็จะมีขนาดที่ใหญ่ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ล่าอื่นๆ จับกิน การควบคุมประชากรปลาให้อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะก็คือ...

การปรับสมดุลของเกลือแร่ในร่างกายปลา

| | 0 Comments

การปรับสมดุลของเกลือแร่(osmoregulation) ปลาทะเลกับปลาน้ำจืดจะมีการปรับสมดุลเกลือแร่ภายในร่างกายที่ตรงข้ามกัน เกลือแร่ในน้ำทะเลจะเข้มข้นกว่าของเหลวในร่างกายปลา ปลาจะต้องใช้วิธีออสโมซิสเพื่อกำจัดน้ำส่วนเกินออกไป และกักเก็บเกลือแร่เฉพาะที่จำเป็นไว้เท่านั้น เกลือแร่ในตัวของปลาน้ำจืดจำเป็นต้องกักเก็บไว้ให้สูงกว่าน้ำนอกตัว ปลามีเกล็ดและเมือกช่วยป้องกันการผ่านของน้ำได้ดีพอสมควร เกลือแร่ในน้ำจืดจะมีน้อยกว่าของเหลวในตัวปลา การควบคุมสมดุลเกลือแร่ไว้ในตัวของปลาน้ำจืดทำได้โดย 1. โดยวิธีออกโมซิสเพื่อให้น้ำผ่านเข้ามาทางเหงือก และถูกปั้มออกจากตัวโดยโกลเมอรูไล ในไต น้ำส่วนเกินจะถูกขับออกทางปัสสาวะ และดูดซึมเกลือแร่กลับเข้าตัวอีกทางหนึ่ง 2. ที่บริเวณเหงือกจะมีเซลล์ที่ทำหน้าที่พิเศษในการดูดซึมเกลือแร่ เกลือแร่ที่ดูดซึมจะอยู่ในรูปของไอออน ได้แก่ Na- และ CI- จากน้ำเข้าสู่กระแสโลหิต เกลือแร่ที่ดูดซึมเข้ากระแสโลหิตบางส่วนก็เข้ามากับอาหารด้วย เกลือแร่ในน้ำทะเลจะเข้มข้นกว่าของเหลวในตัวปลา น้ำจะออกนอกตัวและมีการแพร่ของเกลือแร่เข้ามาในตัวมากเกินพอด้วยวิธีออสโมซิส ปลาทะเลต้องปรับสมดุลเกลือแร่ให้ได้ ปลาทะเลมีผิวหนังเครื่องห่อหุ้มร่างกายคล้ายกับปลาน้ำจืด ที่คอยกันน้ำและสารเกลือแร่ที่ผ่านเข้าออกตัว ยกเว้นทางเหงือก...

ปัจจัยทางเคมีที่ส่งผลกระทบต่อปลา

| | 0 Comments

สารหรือตัวทำละลายที่รู้จักกันดีก็คือ น้ำ ซึ่งมีความจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตมาก หากมีสารละลายอื่นปนเข้ามาในน้ำที่ปลาอาศัย มันจะไวต่อคุณภาพน้ำที่มีการเปลี่ยนแปลงมาก มีปัจจัยทางเคมีมากมายหลายอย่างที่ละลายในน้ำ และมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของปลา เช่น ออกซิเจน ออกซิเจนและก๊าซต่างๆ จะผสมอยู่อากาศมากมาย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสัตว์บกน้อยกว่าสัตว์น้ำ เพราะในน้ำจะมีปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่น้อยกว่าในอากาศมาก ในแหล่งน้ำต่างๆ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ก็มีความผันแปรแตกต่างกันไป ออกซิเจนสามารถละลายได้ดีและมากกว่าในน้ำที่มีอุณหภูมิต่ำ ในน้ำที่มีอุณหภูมิ 1 องศาเซลเซียส ออกซิเจนสามารถละลายอิ่มตัวได้ประมาณ 14 ส่วนในล้าน(ppm) แต่ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส สามารถละลายได้เพียง 8 ส่วนในล้าน แต่อัตราเมตะบอลิซึมของปลาจะลดต่ำลงในน้ำที่มีอุณหภูมิต่ำ ทำให้ปริมาณออกซิเจนที่ต้องการก็ลดน้อยลงกว่าในที่อุณหภูมิสูงด้วย...

ปลากับกระแสน้ำและความดันของน้ำ

| | 0 Comments

กระแสน้ำ(water curents) ในลำธาร แม่น้ำ มหาสมุทร และทะเลสาบ ความแรงของกระแสน้ำจะส่งผลต่อถิ่นอาศัยของปลาแต่ละชนิด ปลาจะตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำด้วยระบบเส้นข้างตัว เราสามารถรู้แหล่งอาศัยของปลาแต่ละชนิดได้ ว่าอยู่ในแหล่งน้ำนิ่งหรือน้ำเชี่ยว ด้วยการดูจากรูปร่างของมัน เช่น ปลาเทราต์ จะมีรูปร่างแบบกระสวยหัวท้ายแหลม เพราะชอบอาศัยในแหล่งที่มีกระแสน้ำค่อนข้างแรง มันสามารถลดแรงเสียดทานของน้ำได้ด้วยการมีเกล็ดที่เล็กละเอียด ปลาที่มีรูปร่างป้อม และเกล็ดขนาดใหญ่อย่างพวกปลาไน ปลาซันฟิช ปลาทอง มักจะอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำที่นิ่ง ปลาที่มักชอบหลบซ่อนอยู่ตามซอกหิน หรืออยู่ก้นน้ำเพื่อหลีกเลี่ยงกระแสน้ำที่ไหลแรงจะเป็นปลาที่มีรูปร่างทรงกระบอก ปลาหลายชนิดจำเป็นต้องหาแหล่งวางไข่ที่ปลอดภัย หากอาศัยอยู่ในมหาสมุทรที่มีกระแสน้ำไหลแรง เช่น การว่ายฝ่ากระแสคลื่นไปยังแหล่งวางไข่ของปลาวงศ์หลังเขียว เพื่อให้กระแสน้ำพัดพาลูกที่เติบโตขึ้นมาไปยังแหล่งหากินของพ่อแม่ได้ ความดัน(pressure) ธรรมชาติได้สร้างถุงลมมา...