Category "Uncategorized"

หอยขม

| | 0 Comments

หอยขมเป็นหอยน้ำจืดชนิดฝาเดียวหลายชนิดในสกุล Vivipara ในวงศ์ Viviparidae ที่พบในประเทศไทยมีชนิด Vivipara bengalensis Lam. ชนิด Vivipara doliaris Gould. ชนิด Vivipara hainesiana Lea. ชนิด Vivipara lecythoides Bens. ชนิด Vivipara martensi(Frauenfeld) และชนิด Vivipara siamensis(Frauenfeld) หอยเหล่านี้มีอยู่ในแม่น้ำและห้วยหนองคลองบึง เป็นหอยพวกที่ออกลูกเป็นตัว รูปร่างเป็นกระเปาะ เกือบเป็นทรงกลม...

หมูหริ่ง

| | 0 Comments

หมูหริ่งเป็นสัตว์ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Arctonyx collaris F. Cuvier ในวงศ์ Mustelidae มีชื่อสามัญ Hog Badger หมูหริ่งเป็นสัตว์กินทั้งพืชและเนื้อ มีจมูกเหมือนหมู ขนหยาบ หางสั้น คอสีขาว เล็กยาวโค้งแหลม อุ้งเท้าใหญ่ เหมาะสำหรับการขุดคุ้ยดิน ความยาวลำตัว ๖๕-๑๐๔ ซม. หางยาว ๑๒-๑๗ ซม. หูยาว ๓.๕-๔ ซม. น้ำหนักตัว ๗-๑๔ กก....

หญ้าปินตอ

| | 0 Comments

หรือหญ้าปีนตอ เป็นพืชในสกุลเดียวกับผักปลาบ คือ สกุล Comelina ชื่อวงศ์ Comelinaceae ยังไม่ทราบชื่อพฤกษศาสตร์ บางถิ่นเรียก เครือเขาตีนตอ หญ้าตีนตอ(พายัพ) หญ้าปกตอ(ลำปาง) ตำราสรรพคุณยาโบราณว่าหัวหญ้าปินตอมีรสหวานมันเล็กน้อย มีสรรพคุณเป็นยาช่วยให้นอนหลับ ที่มา:จากตำราพระโอสถพระนารายณ์ โดย: ชยันต์ พิเชียรสุนทร, แม้นมาส ชวลิต และ วิเชียร จีรวงส์...

แสมทะเล

| | 0 Comments

พืชที่เรียก “แสม” (อ่าน “สะ-แหม”) นั้น หมายถึงพืชหลายชนิดในสกุล Avicennia วงศ์ Avicenniaceae เป็นพืชที่ขึ้นในป่าชายเลน (Mangrove forest) หรือริมทะเล พืชที่เรียก “แสมทะเล” จึงอาจหมายถึง “แสม” ได้หลายชนิด เพราะทุกชนิดขึ้นในป่าชายเลน หรือริมทะเล พืชพวกนี้แขกมลายู เรียก “พีพี” มีหมู่เกาะแห่งหนึ่งในทะเลอันดามัน ซึ่งขึ้นกับจังหวัดกระบี่ เรียก “หมู่เกาะพีพี” ตามที่คนพื้นเมืองเรียก เนื่องจากมีพืชพวกนี้ขึ้นอยู่มาก ในหมู่เกาะนี้มีอยู่เกาะหนึ่ง...

น้ำมันเสือ

| | 0 Comments

เป็นน้ำมันที่ได้จากการเคี่ยวไขมันจากเสือโคร่ง(Tiger) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Panthera tigris (Linnaeus) ในวงศ์ Felidae เสือโคร่งเป็นสัตว์จำพวกเสือที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ตัวผู้ที่โตเต็มที่อาจหนักได้ถึง ๓๐๐ กก. พื้นขนสีเหลืองปนเทา หรือสีเหลืองอมน้ำตาลแดง ท้องสีขาว มีแถบลายดำพาดข้ามหลังลงมาด้านข้างลำตัว หางมีปล้องสีดำสลับ หลังหูดำ และมีจุดสีนวลใหญ่เห็นได้ชัด อยู่อาศัยได้ในป่าเกือบทุกประเภทที่มีอาหาร น้ำและแหล่งหลบซ่อนตัวที่เพียงพอ เช่น ถ้ำ หลืบหิน ขอนไม้ใหญ่ ป่าที่รกทึบ จะออกหากินในเวลากลางวัน โดยเฉพาะตอนเย็น อาหารที่กิน มี กวาง...

สุพรรณถัน

| | 0 Comments

สุพรรณถันหรือกำมะถัน(sulphur) เป็นของแข็งสีเหลืองอ่อน ไม่มีกลิ่นหรือมีกลิ่นเพียงเล็กน้อย มีจุดหลอมเหลว ๑๑๓ องศาเซลเซียส เมื่อหลอมจะเปลี่ยนเป็นของเหลวสีเหลือง เมื่อเพิ่มอุณหภูมิขึ้นกำมะถันเหลวนี้จะหนืดขึ้น แล้วเปลี่ยนเป็นสีดำ เมื่อเพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปเรื่อยๆ ในที่สุดจะหายหนืดและเดือดที่ ๔๔๔.๖ องศาเซลเซียส สุพรรณถันมีอันยรูปที่สามัญที่สุด ๓ รูป อันยรูปเหล่านี้มีความหนาแน่นแตกต่างกัน การละลายในตัวทำละลายต่างกัน จุดหลอมเหลวต่างกัน แต่คุณสมบัติทางเคมีเหมือนกัน มี ๑. สุพรรณถันธรรมดา หรือกำมะถันรอมบิก เป็นสุพรรณถันที่พบในธรรมชาติ หรืออาจเตรียมได้โดยการเอากำมะถันมาละลายในคาร์บอนไดซัลไฟด์ แล้วปล่อยให้คาร์บอนไดซัลไฟด์ระเหยไปช้าๆ จนได้ผลึกของกำมะถันรอมบิก ๒. สุพรรณถันรูปเข็ม...

สีผึ้ง

| | 0 Comments

คำ “สีผึ้ง” นี้ หมายถึง ขี้ผึ้งที่โบราณใช้ทาปาก (“สี” คือ การถูไปมาหลายๆ ครั้ง) โบราณเตรียมโดยการผสมขี้ผึ้ง (beeswax) กับน้ำมันสำโรง ซึ่งได้จากการบีบเมล็ดสำโรง(Sterculia foetida L. ในวงศ์ Sterculiaceae) แล้วแต่งกลิ่นด้วยน้ำมันพัทชุลี(Oil of Patchouly) ซึ่งได้จากการกลั่นใบของต้นพิมเสน(Pogostemon cablin Benth. ในวงศ์ Labiatae) หรือแต่งกลิ่นด้วยน้ำมันระเหยง่ายอย่างอื่น ชาวบ้านบางถิ่นอาจใช้ “ขี้ผึ้งกะทิ” แทน “สีผึ้ง”...

สารส้ม

| | 0 Comments

เป็นก้อนผลึกสีขาวขุ่น ไม่มีกลิ่น มีรสฝาดมาก มีหลายชนิด ที่ใช้ทางยามี ๒ ชนิด คือ ๑. สารส้มชนิด “โพแตช อลัม”(Potash Alum) ในทางเคมีเป็นเกลือโพแทสเซียมอะลูมิเนียมซัลเฟตที่มีน้ำ(hydrated potassium aluminium sulphate) มีสูตรเคมีเป็น K2SO4.AI (SO4)3.24H2O ๒. สารส้มชนิด “แอมโมเนียมอลัม”(Ammonium Alum) ในทางเคมีเป็นเกลือแอมโมเนียมอะลูมิเนียมซัลเฟตที่มีน้ำ(hydrated ammonium aluminium sulphate) มีสูตรเคมีเป็น(NH4)2SO4.AI(SO4)3.24H2O สารส้มทั้งสองชนิด...

สังข์

| | 0 Comments

สังข์เป็นหอยน้ำเค็มฝาเดียวหลายชนิดในสกุล Strombus ที่พบได้ในท้องทะเลไทย มีสังข์ชนิด strombus labiatus(Roding) ที่มีชื่อสามัญว่า Plicate Conch สังข์ชนิด Strombus microurceus(Kira) ที่มีชื่อสามัญว่า Micro Conch สังข์ชนิด Strombus urceus L. ที่มีชื่อสามัญว่า Little Bear Conch สังข์ชนิด Strombus canarium L. ที่มีชื่อสามัญว่า Dog Conch...

ลิ้นทะเล

| | 0 Comments

ลิ้นทะเลเป็นชื่อเครื่องยาที่เป็นแกนกลางลำตัวที่มีลักษณะแข็ง หนา พรุน ของหมึกกระดอง(cuttlefish) หลายชนิด หมึกกระดองเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในทะเล จัดอยู่ในสกุล Sepia วงศ์ Sepiadae ที่พบในประเทศไทยเพียง ๖ ชนิด เช่น หมึกกระดองลายเสือ(Sepia pharaonis Ehrenberg) หมึกกระดองเป็นหมึกที่มีแกนกลางประกอบด้วยหินปูน เรียก “กระดอง”(cuttlebone) ภายในมีก๊าซไนโตเจนและของเหลวหลายชนิดอยู่รวมกัน กระดองนี้เป็นเครื่องช่วยในการลอยตัว โดยการปรับสมดุลระหว่างก๊าซและของเหลว มีน้ำหมึกสำหรับใส่ให้หนวด มีหนวด ๑๐ เส้น หนวดของหมึกกระดองใช้รับสัมผัส จับเหยื่อ ขู่ศัตรู...