สรรพคุณของข้าวโพด

| | 0 Comments

ข้าวโพดเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาเขตร้อน นิยมปลูกเป็นพืชไร่ทั่วไป สรรพคุณของข้าวโพด ใช้ทำแป้งเมื่อเปียกจะเป็นอาหารที่ดีสำหรับคนฟื้นไข้ เป็นแป้งที่ย่อยง่าย...

สรรพคุณของข้าวฟ่าง

| | 0 Comments

ข้าวฟ่าง เป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้เมล็ดเป็นอาหารคนและนก ต้นเป็นหญ้าอาหารสัตว์ ข้าวฟ่างมีประโยชน์และสรรพคุณหลายอย่างที่ใช้เป็นยารักษาโรคได้...

หญ้าไข่เหา

| | 0 Comments

หญ้าไข่เหา หรือ หญ้าฝรั่ง มีถิ่นกำเนิดในเกาะสุมาตรา ส่วนในประเทศไทยพบขึ้นตามชายป่าและตามที่ราบต่ำ สรรพคุณของหญ้าไข่เหา มีดังนี้ รากใช้เคี้ยวกินกับหมากลำหรับกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ...

หญ้าชันกาด

| | 0 Comments

หญ้าชันกาด ซึ่งมีชื่ออื่นว่า แขมมัน หญ้าอ้อน้อย (เชียงใหม่) เป็นหญ้าซึ่งชอบขึ้นในที่แห้งแล้ง รกร้าง ข้างถนน และตามสวน หญ้าชันกาดมีสรรพคุณ คือ นํ้าต้มเหง้าซึ่งรสขื่น สามารถใช้ดื่มเพื่อแก้ระบบปัสสาวะพิการ...

สรรพคุณของหญ้าตีนกา

| | 0 Comments

สรรพคุณของหญ้าตีนกามีอะไรบ้าง มาหาความรู้กันดีกว่า หญ้าตีนกาเป็นพืชที่ขึ้นได้ทั่วไปทั้งในที่ราบตํ่า และที่สูงจากระดับนํ้าทะเลถึง 1,000 เมตร ขึ้นไป มีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น หญ้าปากควาย...

สรรพคุณของตะไคร้

| | 0 Comments

ตะไคร้เป็นพืชเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนในทวีบแอฟริกาและเอเชีย สำหรับประเทศไทยปลูกเป็นพืชสวนครัว ชื่อเรียกตะไคร้มีมากมายแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นดังนี้ ตะไคร้ (ภาคกลาง) คาหอม {เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน)...

ข้อมูลต้นเดือย และประโยชน์ของลูกเดือย

| | 0 Comments

ลูกเดือยเป็นธัญพืชที่ทุกคนรู้จักกันดี หลายคนเคยรับประทานน้ำลูกเดือย น้ำเต้าหู้ใส่ลูกเดือย หรือขนมหวานใส่ลูกเดือย แต่ยังไมทราบเลยว่าต้นเดือยมีลักษณะเป็นอย่างไร ...

สรรพคุณของ หญ้าเจ้าชู้

| | 0 Comments

หญ้าเจ้าชู้ มีชื่อเรียกอย่างอื่นว่า หญ้ากล่อน หญ้าขี้ครอก หญ้านกคุ่ม หญ้าก่อน (ภาคเหนือ) หญ้ากะเตรย หญ้าขี้เตรย หลายคนอาจไม่รู้มาก่อนว่าหญ้าเจ้าชู้มีสรรพคุณทางสมุนไพรเช่นกัน...

ประโยชน์ของต้นอ้อ

| | 0 Comments

ประโยชน์ของต้นอ้อ คือ นํ้าต้มรากกินเป็นยาขับปัสสาวะ,นํ้าต้มเหง้าต้นอ้อเป็นยาระบาย ขับ ระดู และห้ามการหลั่งนํ้านมของสตรี ต้นอ้อเป็นชื่อที่เรียกกันโดยทั่วไป ในภาคเหนือบางทีเรียกกันว่า อ้อหลวง...

สรรพคุณต้นรักทะเล

| | 0 Comments

ต้นรักทะเล มีชื่อเรียกอื่น ๆ แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ดังนี้ รักทะเล (ชุมพร) บงเบ๊ง (มลายู-ภูเก็ต) บ่งบง (ภาคใต้) โหรา (ตราด) สรรพคุณของต้นรักทะเลมีหลายประการ...