สังหยูดำ

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Pseuduvaria rugosa (Blume) Merr. ชื่อวงศ์ ANNONACEAE สังหยูดำ เป็นไม้ยืนต้นที่จัดอยู่ในวงศ์เดียวกับกระดังงา มีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ตามป่าดิบ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 100-400 เมตร พบเห็นได้ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้และภาคใต้ของไทย ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น เปลือกลำต้นเป็นสีดำ เรียบ มีขนาดความสูงของลำต้นประมาณ 10-20 เมตร แตกกิ่งก้านสาขาเป็นทรงพุ่มทึบ บริเวณกิ่งอ่อนจะถูกปกคลุมไปด้วยจนสีน้ำตาล ใบ ออกเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับตรงข้ามกันตามกิ่งก้านที่ปลายยอด ลักษณะใบเป็นรูปไข่กลับแกมรูปขอบขนาน โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย...

ต้นมะพอก

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Parinari anamensis Hance ชื่อวงศ์ CHRYSOBALANACEAE ชื่ออื่นๆ จัด, จั๊ด, พอก, มะคลอก, หมักมอก, ประดงไฟ, ประดงเลือด, กระท้อนลอก, ท่าลอก, หมากรอก, มะมื่อ, หมักมื่อ, ตะลอก, ตะโลก มะพอก เป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบ มีถิ่นกำเนิดอยู่หลายประเทศ เช่น ลาว กัมพูชา และเวียดนาม มีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ตามป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ...

มะม่วงหัวแมงวัน

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Buchanania cochinchinensis (Lour.) M.R.Almeida ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Buchanania lanzan Spreng., Buchanania latifolia Roxb. ชื่อวงศ์ ANACARDIACEAE ชื่ออื่นๆ หัวแมงวัน, มะม่วงแมงวัน, มะม่วงหัวแมงวัน, รักหมู, ฮักหมู, ฮักผู้, มะม่วงนก มะม่วงหัวแมงวัน เป็นไม้ยืนต้นที่จัดอยู่ในวงศ์เดียวกับมะม่วง มีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ตามป่าเต็งรัง ป่าผลัดใบ ป่าชายหาด ป่าเบญจพรรณ และบริเวณเขาหินปูน ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวจะอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ...

ต้นสั่งทำ

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Diospyros buxifolia (Blume) Hiern ชื่ออื่นๆ รีบู, รีเภา ต้นสั่งทำ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศอินเดีย กัมพูชา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย สำหรับในประเทศไทยพบมีการกระจายพันธุ์อยู่ตามป่าดิบชื้นและป่าดิบแล้งของภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 50-500 เมตร ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น มีเปลือกลำต้นสีเทาดำ เรียบ ส่วนต้นที่มีอายุหลายปีลำต้นจะแตกเป็นร่องเล็กตามยาว บริเวณกิ่งอ่อนจะปกคลุมไปด้วยขนอ่อนนุ่ม มีขนาดความสูงของลำต้นประมาณ 25 เมตร ใบ...

มะพลับเจ้าคุณ

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Diospyros winitii Fletcher ชื่อวงศ์ Ebenaceae ชื่ออื่นๆ หำฟาน มะพลับเจ้าคุณ เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ที่จัดอยู่ในวงศ์เดียวกันกับมะพลับทั่วไป มีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ตามป่าดิบแล้งทางภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 200-1,000 เมตร ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น มีเปลือกลำต้นสีน้ำตาล ไม่ค่อยเรียบนัก มีขนาดความสูงของลำต้นประมาณ 5-10 เมตร บริเวณกิ่งอ่อน ใบอ่อน และช่อดอกจะถูกปกคลุมไปด้วยขนสีน้ำตาลแดงอย่างหนาแน่น ใบ ออกเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับกันตามกิ่งก้านที่ปลายยอด ลักษณะใบเป็นรูปไข่ รูปทรงรี...

ต้นเทียนขโมย

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Drypetes hoaensis Gagnep. ชื่อวงศ์ EUPHORBIACEAE ชื่ออื่นๆ กะพาบ, หลงใหล, สองกระดองหิน เทียนขโมย เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง จัดเป็นพืชในวงศ์เดียวกันกับยางพารา มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศกัมพูชา เวียตนามใต้ ส่วนในประเทศไทยพบได้มากในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ มีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ตามป่าดิบแล้งที่เป็นภูเขาหินปูน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 100 เมตร ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น มีเปลือกลำต้นสีเทา เรียบ และมักคดงอ แตกกิ่งก้านสาขาในระดับต่ำๆ ไม่ค่อยมีการผลัดใบ มีขนาดความสูงของลำต้นประมาณ...

ต้นนางก้อ

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Diospyros dictyoneura Hiern ชื่อวงศ์ EBENACEAE ชื่ออื่น ดงน้ำ, ดำ, พลับ, เนียน นางก้อ เป็นไม้ยืนต้นที่จัดอยู่ในวงศ์เดียวกันกับต้นมะพลับ มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศพม่า อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ส่วนในประเทศไทยมักมีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ตามป่าดิบ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 50-800 เมตร ส่วนใหญ่พบเห็นได้ในทางภาคเหนือและภาคใต้ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น มีเปลือกลำต้นสีน้ำตาลอมดำ ผิวเปลือกค่อนข้างเรียบหรืออาจแตกเป็นสะเก็ด เปลือกภายในมีสีเหลือง ขนาดของลำต้นมีความสูงประมาณ 10-15 เมตร ใบ...

ต้นกล้วยน้อย

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Xylopia vielana Pierre ชื่อวงศ์ ANNONACEAE ชื่ออื่นๆ กล้วยน้อย, ตาแหลว, สะทาง, กั้นทาง, ตันทาง ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น กล้วยน้อย เป็นไม้ยืนต้นที่อยู่ในวงศ์เดียวกันกับกระดังงา เปลือกลำต้นเรียบเป็นสีน้ำตาลอมดำ แตกกิ่งก้านสาขาเป็นทรงพุ่มกลม มีขนาดความสูงของลำต้นประมาณ 5-8 เมตร บางต้นอาจสูงได้ถึงประมาณ 20 เมตร ใบ ออกเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับในระนาบเดียวกัน ลักษณะใบเป็นรูปรีแกมขอบขนาน หรือรูปไข่ แผ่นใบเรียบสีเขียวเข้ม มีขนนุ่มๆ...

ต้นโงงงัง

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Cratoxylum arborescens (Vahl) Blume ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Hypericum arborescens Vahl ชื่อวงศ์ Hypericaceae ชื่ออื่นๆ กะลอแง, ลอแง โงงงัง เป็นไม้ต้นที่อยู่ในวงศ์เดียวกันกับติ้ว มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศพม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย ส่วนในประเทศไทยพบได้ตามป่าดิบชื้น หรือป่าพรุแถบภาคใต้ตอนล่าง ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น เป็นไม้ยืนต้นซึ่งอาจมีความสูงได้ถึงประมาณ 40 เมตร เปลือกลำต้นมีสีน้ำตาลแตกเป็นร่อง มีกิ่งก้านสาขามากมาย ใบ ออกเป็นใบเดี่ยว...

ต้นพะวา

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Garcinia celebica L. ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Garcinia speciosa Wall. ชื่อวงศ์ CLUSIACEAE หรือ GUTTIFERAE ชื่ออื่นๆ มะป่อง, สารภีป่า, มะระขี้นก, มะดะขี้นก, ขวาด, กวักไหม, หมากกวัก, ชะม่วง, วาน้ำ, กะวา, พะยา พะวา เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ซึ่งจัดอยู่ในวงศ์เดียวกันกับมังคุด มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศอินเดีย พม่า และเกาะนิโคบาร์...