หอมไกลดง

| | 0 Comments

ชื่อสามัญ Black Tulip wood, Cooktown Tulipwood, Dolls Eyes, Mogum-mogum, Tulipwood, Tulip Lance wood ชื่อวิทยาศาสตร์ Harpullia arborea (Blanco) Radlk. ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Harpullia mellea Lauterb.) ชื่อวงศ์ SAPINDACEAE ชื่ออื่นๆ ค้างคาว, กระโปกลิง, กระโปกหมาแดง, หมังขะอุย, ฮางแกน,...

นางเลว:พืชป่าหายาก

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Cyathocalyx martabanicus Hook.f. & Thomson var. harmandii Finet & Gagnep. ชื่อวงศ์ ANNONACEAE ชื่ออื่น กล้วย, เต็งหิน, สะบันงาดง, สาแหรก, แสลง, อีเลว นางเลว เป็นไม้ยืนต้นที่แตกกิ่งก้านสาขาเป็นทรงพุ่มทึบ เป็นพืชที่จัดอยู่ในวงศ์เดียวกันกับกระดังงา มีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ตามป่าดิบชื้นและป่าดิบแล้งของประเทศมาเลเซีย สำหรับในประเทศไทย สามารถพบเห็นได้ทางภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 10-400...

ปริกหางกระรอก

| | 0 Comments

ชื่อสามัญ Foxtail fern ชื่อวิทยาศาสตร์ Asparagus densiflorus (Kunth) ชื่อวงศ์ Asparagaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น ปริกหางกระรอก เป็นไม้คลุมดินที่มีลำต้นขนาดเล็กอยู่ใต้ดิน แตกกิ่งก้านและใบเป็นพวงตั้งขึ้นคล้ายหางกระรอก ส่วนที่โผล่ขึ้นเหนือพื้นดินมีความสูงประมาณ 30-50 ซม. จัดเป็นพืชในตระกูลเดียวกับใบโปร่งฟ้า สามารถเจริญเติบโตขยายกิ่งก้านเป็นกอออกไปเรื่อยๆ ทางด้านข้าง มีรากใต้ดินขนาดเล็กและอวบน้ำ ใบ มีขนาดเล็ก ลักษณะเรียวแหลมคล้ายเข็ม เป็นสีเขียวเข้ม อวบน้ำ แตกออกรอบกิ่งเป็นแท่งทรงกระบอกคล้ายหางกระรอก ดอก ออกเป็นช่อตามซอกใบ แต่ละช่อประกอบไปด้วยดอกย่อยสีขาวขนาดเล็กจำนวนมาก...

ต้นลิปสติก

| | 0 Comments

ชื่อสามัญ Lipstick Vine ชื่อวิทยาศาสตร์ Aeschynanthus radicans ชื่อวงศ์ Gesneriaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น ต้นลิปสติก เป็นไม้เลื้อยขนาดเล็กที่มีอายุอยู่ได้นานหลายปี จัดเป็นพืชในวงศ์เดียวกันกับต้นชาฤาษี มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศมาเลเซีย ลำต้นมีสีแดงอมน้ำตาล สามารถทอดเลื้อยไปได้ไกลประมาณ 2 เมตร ใบ ออกเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับตรงข้ามกันตามกิ่งก้านค่อนข้างหนาแน่น ใบมีลักษณะเป็นรูปทรงไข่แกมใบหอก แผ่นใบเรียบ อวบหนา มีสีเขียวเข้ม โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบหรืออาจเป็นคลื่นเล็กน้อย ด้านล่างของใบจะมีสีอ่อนกว่าด้านบน ดอก ออกเป็นช่อบริเวณซอกใบที่ปลายกิ่ง...

บุหรงช้าง

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Dasymaschalon grandiflorum Jing Wang, Chalermglin & R.M.K. Saunders ชื่อวงศ์ Annonaceae บุหรงช้าง จัดเป็นพรรณไม้ในวงศ์กระดังงา ซึ่งไม้สกุลบุหรงมีอยู่ด้วยกันประมาณ 30 ชนิดทั่วโลก ที่พบเห็นในประเทศไทยมีอยู่ด้วยกันประมาณ 12 ชนิด ซึ่งมีบุหรงช้างรวมอยู่ด้วย ในปี พ.ศ. 2544 ได้มีการค้นพบบุหรงช้างเป็นครั้งแรกในบริเวณป่าดิบชื้นของ อ.แว้ง จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 30-500 เมตร มีดอกและผลขนาดใหญ่ที่สุดในสกุลบุหรง...

ต้นส่องฟ้า

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Clausena wallichii Oliv. var. guillauminii (Tanaka) J.P.Molino ชื่อวงศ์ Rutaceae ชื่ออื่นๆ สมัดใหญ่, ส่องดาว, ส่องฟ้า, ส่องฟ้าดง ส่องฟ้า เป็นไม้ทรงพุ่มขนาดเล็ก ที่จัดอยู่ในวงศ์เดียวกันกับส้ม และมะกรูด มีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ตามเนินป่าในแถบภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น มีลักษณะเป็นไม้ทรงพุ่มขนาดเล็ก มีขนาดความสูงของลำต้นประมาณ 20-50 ซม. เปลือกลำต้นเรียบเป็นสีน้ำตาลอมเทา กิ่งอ่อนเป็นสีเขียว มีการแตกกิ่งก้านสาขาไม่ค่อยมากนัก...

ต้นมะดูก

| | 0 Comments

ชื่อสามัญ Ivru wood ชื่อวิทยาศาสตร์ Siphonodon celastrineus Griff. ชื่อวงศ์ CELASTRACEAE ชื่ออื่นๆ ยายปลวก, ไม้มะดูก, บั๊กโค้ก มะดูก เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางที่จัดอยู่ในวงศ์เดียวกันกับต้นกระทงลาย มีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ตามป่าราบ และป่าโปร่งที่ค่อนข้างชื้น ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 800 เมตร พบได้มากในทางภาคกลางและภาคเหนือของประเทศไทย ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น เป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบ แตกกิ่งก้านสาขาเป็นรูปทรงกลมทึบ เปลือกต้นแตกเป็นร่องตามยาวมีสีเทาอมดำ มีขนาดความสูงของลำต้นประมาณ 20-35 เมตร ใบ...

มะคังแดง

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Gardenia erythroclada Kurz ชื่อวงศ์ RUBIACEAE ชื่อเรียกอื่น จงก่าขาว, จิ้งก่าขาว, ชันยอด, มะคัง, ตุมกาแดง, มะคังป่า, มุยแดง, ลุมพุกแดง โรกแดง มะคังแดง เป็นไม้ยืนต้นที่จัดอยู่ในวงศ์เดียวกันกับต้นเข็ม มีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ตามป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบชื้น และป่าเต็งรัง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 800 เมตร ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลาง มีความสูงของลำต้นประมาณ 6-12...

มะขามแป

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen ชื่อวงศ์ FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE) ชื่อเรียกอื่น มะกล่ำตาช้าง กาสะท้อน ไคร้ยอง เล็บมืน คางฮุงหลวง ถ่อนภู เลน หัสกึน เหมือดหยวก นมวา ยมวา แดงเลื่อม เบงเหลื่อม เงินวา เณรหวา ลักเคย ลักเกลือ นนทรี แซกอง ปะแซกอง...

กระดุมไม้ใบเงิน

| | 0 Comments

ชื่อสามัญ Silver-Leaved Buttonwood ชื่อวิทยาศาสตร์ Conocarpus eretus L. var. sericeus Grisebach ชื่อวงศ์ COMBRETACEAE กระดุมไม้ใบเงิน เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กที่จัดอยู่ในวงศ์เดียวกันกับต้นสมอ มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศอเมริกา บราซิล และเม็กซิโก ในธรรมชาติมักแพร่กระจายพันธุ์อยู่ใกล้บริเวณของป่าโกงกาง ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น เป็นไม้ต้นทรงพุ่มที่มีขนาดความสูงของลำต้นประมาณ 2-4 เมตร เปลือกลำต้นมีสีน้ำตาลเข้มแตกเป็นร่อง แตกกิ่งก้านสาขามากมาย กิ่งอ่อนที่แตกขึ้นใหม่มีลักษณะเป็นสันตามแนวยาวของก้านและปกคลุมไปด้วยขนนุ่มๆ สีเทาเงินอย่างหนาแน่น ขนนุ่มๆ เหล่านี้จะกลายเป็นสีดำเมื่อกิ่งแก่ ใบ...