ต้นตังตาบอด

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Excoecaria oppositifolia Griff. ชื่อวงศ์ Euphorbiaceae ชื่ออื่นๆ ไฟเดือนห้า, ยางร้อน, ตาตุ่มป่า ตังตาบอด เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง จัดเป็นพืชที่อยู่ในวงศ์เดียวกันกับยางพารา มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศอินเดีย พม่า และอินโดจีน สำหรับประเทศไทยมีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ตามป่าดิบชื้นในแทบทุกภาค ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 80-800 เมตร ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น ค่อนข้างตั้งตรง เปลือกลำต้นเป็นสีน้ำตาลเข้มค่อนข้างเรียบ หรืออาจแตกเป็นสะเก็ด เปลือกภายในมีสีชมพูเรื่อๆ และมีน้ำยางสีขาว มีขนาดความสูงของลำต้นประมาณ 5-15 เมตรไม่ค่อยมีการผลัดใบ...

ต้นมะยมแก้ว

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Codonopsis lancifolia ชื่อวงศ์ Campanulaceae มะยมแก้ว เป็นไม้ล้มลุกที่มีอายุได้หลายปี จัดเป็นพืชในวงศ์เดียวกันกับทานตะวัน มีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบประเทศอินเดีย ไต้หวัน ทางตอนใต้ของประเทศจีน และในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีเขตการแพร่กระจายพันธุ์อยู่ในบริเวณป่าดิบแล้งที่มีความชื้นทั่วไป ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น มีลักษณะเรียบมีขนอ่อนปกคลุมอยู่ทั่ว ภายในลำต้นกลวง มีรากเป็นเหง้าหรือหัวใต้ดิน แตกกิ่งก้านสาขาเป็นทรงพุ่ม มีความสูงประมาณ 30-50 ซม. ใบ ออกเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับตรงข้ามกันที่ปลายยอดและกิ่งก้าน ใบมีลักษณะเป็นรูปทรงรี หรือรูปใบหอกแคบ แผ่นใบสีเขียวเข้ม โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบเป็นหยักซี่เลื่อย...

ต้นถ้วยทอง

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Solandra grandiflora Swartz ชื่อวงศ์ SOLANACEAE ถ้วยทอง เป็นไม้เถาเลื้อยทรงพุ่มขนาดใหญ่ จัดเป็นพืชที่อยู่ในวงศ์เดียวกันกับมะเขือ มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตร้อนของทวีปอเมริกาใต้ เช่น ประเทศบราซิล จาไมก้า และเวเนซุเอล่า เป็นต้น สำหรับภูมิอากาศในประเทศไทยก็สามารถปลูกเลี้ยงพืชชนิดนี้ได้เป็นอย่างดี ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น มีลักษณะเป็นเถาเลื้อยขนาดใหญ่สีเขียวเข้ม เปลือกเถาเรียบเกลี้ยง เมื่อแก่จะกลายเป็นสีน้ำตาล ใบ ออกเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับกันแบบถี่ๆ บริเวณปลายยอดและกิ่งก้าน ใบมีลักษณะเป็นรูปทรงรีแกมขอบขนาน แผ่นใบเรียบมีสีเขียวเข้มและค่อนข้างหนา โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบมีคลื่นเล็กน้อย...

ต้นมาลัยทอง

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์: Petreovitex bambusetorum ชื่อวงศ์: VERBENACEAE มาลัยทอง เป็นไม้เถาเลื้อยขนาดกลาง มีอายุได้หลายปี เป็นพืชที่จัดอยู่ในวงศ์เดียวกันกับผกากรอง มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย ต่อมาได้ปลูกขยายพันธุ์กันอย่างแพร่หลายทั่วไป ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น ลักษณะของเถาเลื้อยจะมีมือเกาะที่สามารถเลื้อยไปได้ไกลประมาณ 2-5 เมตร กิ่งก้านมีลักษณะเป็นเหลี่ยม ใบ ออกเป็นช่อที่ประกอบด้วยใบย่อยรูปใบหอกแกมรูปรีประมาณ 3 ใบ โดยออกเรียงกันที่ปลายยอด แผ่นใบเรียบมีสีเขียวเข้ม โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบมีรอยหยักเล็กน้อย มีขนาดความกว้างของใบประมาณ 6-7 ซม. ยาวประมาณ...

มะยมฝรั่ง

| | 0 Comments

สามัญ SURINAM CHERRY, CAYENNE CHERRY, PITANGA วิทยาศาสตร์ว่า EUGENIA UNIFLORA LINN. ชื่อวงศ์ MYTACEAE ชื่ออื่นๆ มะยมแดง มะยมฝรั่ง เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง จัดเป็นพืชในวงศ์เดียวกันกับชมพู่ มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศบราซิล มีการนำมาปลูกและขยายพันธุ์ในประเทศไทยเป็นเวลานานแล้ว ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น มีลักษณะตั้งตรง เปลือกลำต้นมีสีน้ำตาลอมเทา เป็นรอยขรุขระไม่เรียบ แตกกิ่งก้านสาขามากมายบริเวณปลายยอด กิ่งเปราะและแตกหักได้ง่าย ขนาดความสูงของลำต้นมีประมาณ 3-10 เมตร ใบ...

ต้นหีบไม้งาม

| | 0 Comments

ชื่อสามัญ Boxwood beauty, Natal plum ชื่อวิทยาศาสตร์ Carissa macrocarpa (Ecklon) A.DC. cv. หรือ Carissa grandiflora A. DC., ชื่อวงศ์ APOCYNACEAE ชื่ออื่นๆ กลีบไม้งาม, มหาเฮง หีบไม้งาม เป็นไม้พุ่มรอเลื้อยขนาดเล็ก มีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบแอฟริกาใต้ จัดเป็นพืชในวงศ์เดียวกันกับต้นตีนเป็ด เป็นพันธุ์ไม้หอมที่สามารถปลูกเลี้ยงในกระถาง หรือปลูกกลางแจ้งในบริเวณที่ต้องการก็ได้ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น เป็นไม้รอเลื้อยที่มีทรงค่อนข้างกลม...

ดอกหอมเจ็ดชั้น

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Tarenna wallichii (Hook.f.) Ridl. ชื่อวงศ์ Rubiaceae ชื่ออื่นๆ จันทนาใบเล็ก ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น หอมเจ็ดชั้น เป็นไม้ยืนต้นที่แตกกิ่งก้านสาขาเป็นทรงพุ่มกลม มีความสูงของลำต้นประมาณ 2-3 เมตร มีเปลือกลำต้นสีดำ กิ่งเปราะหักได้ง่าย ใบ ออกเป็นใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามกันเป็นคู่ที่ปลายยอด ใบมีลักษณะเป็นรูปทรงรี แผ่นใบเรียบ หนา เหนียว มีสีเขียวเข้มเป็นมัน ขอบใบเรียบ โคนและปลายใบแหลม มีขนาดความกว้างของใบประมาณ 2-3 ซม....

ต้นหมักม่อ

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Rothmannia wittii (Craib.) Bremek. ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Randia wittii Craib. ชื่อวงศ์ Rubiaceae ชื่ออื่นๆ ขี้หมู, หม่อ, หม้อ หมักม่อ เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ที่จัดอยู่ในวงศ์เดียวกันกับต้นเข็ม มักเจริญเติบโตและแพร่กระจายพันธุ์อยู่ตามป่าโปร่ง ป่าละเมาะ ป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น เปลือกลำต้นเป็นสีน้ำตาลอมดำ แตกกิ่งก้านสาขาเป็นทรงพุ่มกลมโปร่ง บริเวณกิ่งอ่อนจะมีขนสีน้ำตาลอมแดงปกคลุมอยู่อย่างหนาแน่น มีขนาดความสูงของลำต้นประมาณ 6-8 เมตร...

ดอกฉัตรลีลา

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ POLYALTHIA MODESTA (PIERRE) FINET-GAGNEP ชื่ออื่นๆ นมแมวน้อย ฉัตรลีลา เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก มีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ในบริเวณป่าดิบชื้นที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 100-500 เมตร สามารถพบเห็นได้เกือบทั่วทุกภาคในประเทศไทย พบมากในพื้นที่ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ เป็นพรรณไม้ที่ได้รับความนิยมของผู้ปลูกกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนี้ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น เป็นไม้ยืนต้นเนื้อเหนียวทนทาน มีความสูงของลำต้นประมาณ 3-5 เมตร แตกกิ่งก้านหนาแน่นเป็นชั้นๆ คล้ายฉัตร เปลือกลำต้นมีสีน้ำตาลอมดำ ใบ ออกเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับตรงข้ามกันตามกิ่งก้านที่ปลายยอด ลักษณะของใบเป็นรูปขอบขนานค่อนข้างกว้าง...

ดอกสะแล่งหอมไก๋

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Rothmannia sootepensis (Craib)Bremek. ชื่อวงศ์ RUBIACEAE ชื่ออื่นๆ สะแหล่งหอมไก๋, พุดสุเทพ สะแล่งหอมไก๋ เป็นไม้ยืนต้นไม่พลัดใบที่จัดอยู่ในวงศ์เดียวกันกับต้นเข็ม จัดเป็นพืชหายากถิ่นเดียวของไทย มีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ตามป่าเบญจพรรณที่มีความชื้น และบริเวณชายป่าดิบแล้งบนภูเขาทางภาคเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 350-800 เมตร ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก แตกกิ่งก้านสาขาขนานกับพื้นดินเป็นทรงพุ่มรูปกรวยคว่ำจำนวนมากมาย มีความสูงของลำต้นประมาณ 4-10 เมตร ใบ ออกเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับตรงข้ามกัน ใบมีลักษณะเป็นรูปทรงรี แกมรูปใบหอก หรือรูปขอบขนาน...