ดอกกล้วยไม้ลิตเติ้ลสตาร์

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Brassavola cordata x B. nodosa ชื่อวงศ์ ORCHIDACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น ลิตเติลสตาร์ เป็นกล้วยไม้อิงอาศัยขนาดเล็ก สามารถแตกหน่อได้ประมาณ 10-30 หน่อ มีความสูงของลำต้นประมาณ 10-15 ซม. ใบ มีลักษณะเป็นรูปขอบขนาน แผ่นใบตั้งตรง แข็งและหนา กลางใบมีลักษณะเป็นร่อง ปลายใบแหลม โคนมีลักษณะคล้ายกาบใบห่อหุ้มลำลูกกล้วยไว้ มีขนาดความยาวของใบประมาณ 10-17 ซม. ดอก ออกเป็นช่อที่ปลายยอด...

ดอกพันจำ

| | 0 Comments

ชื่อสามัญ Resak ชื่อวิทยาศาสตร์ Vatica odorata (Griff.) Symington ชื่อวงศ์ DIPTEROCARPACEAE ชื่ออื่นๆ : ยางหนู, สัก, สักเขา, ขี้มอด, ชัน, ด่าง, ตำเสา, หางหนู พันจำ เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ซึ่งจัดเป็นพืชที่อยู่ในวงศ์เดียวกันกับยาวนา มีถิ่นกำเนิดและเขตการกระจายพันธุ์อยู่ในประเทศพม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย และบริเวณทางตอนใต้ของประเทศจีน ในประเทศไทยสามารถพบเห็นได้ทั่วทุกภาค ลักษณะทางพฤกษศาสตร์...

ผักปลัง

| | 0 Comments

ชื่อสามัญ Ceylon spinach, East Indian spinach, Indian spinach, Malabar nightshade, Vine spinach ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Basella rubra L., Basella alba L. ชื่อวงศ์ BASELLACEAE ชื่ออื่นๆ ผักปั๋ง, ผักปั่ง, ผักปลังใหญ่, ผักปลังขาว, ผักปลังแดง, ผักปรัง, ผักปรังใหญ่ ผักปลัง...

ดอกพรหมขาว

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Mitrephora alba Ridl. ชื่อวงศ์ ANNONACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก แตกกิ่งก้านสาขาเป็นทรงพุ่มกลมแบบโปร่งๆ ปลายกิ่งห้อยลงสู่พื้นดิน มีเปลือกลำต้นเป็นสีดำ เรียบเกลี้ยง มีขนาดความสูงของลำต้นประมาณ 5-8 เมตร ใบ ออกเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับตรงข้ามกันตามกิ่งก้านและปลายยอด ใบมีลักษณะเป็นรูปทรงรี แผ่นใบบางเรียบมีสีเขียวเข้มเป็นมัน มีความเหนียวคล้ายแผ่นหนัง ใบที่โตเต็มที่มีขนาดความยาวประมาณ 10-14 ซม. ดอก ออกเป็นดอกเดี่ยวๆ ตามกิ่งก้านใกล้ซอกใบ ติดดอกประมาณกิ่งละ 1-3...

มะลิเฉลิมนรินทร์

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Jasminum Bhumibolianum Chalermglin ชื่อวงศ์ Oleaceae มะลิเฉลิมนรินทร์ จัดเป็นพรรณไม้ถิ่นเดียวที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ เป็นพืชสกุลเดียวกับมะลิทั่วไป พบมีการกระจายพันธุ์อยู่ตามป่าที่เป็นเขาหินปูนเตี้ยๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 715 เมตร ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้ค้นพบพรรณไม้ชนิดนี้เมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยได้รับการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องมะลิที่ชื่อรัธ คิว (Ruth Kiew) ซึ่งเป็นหญิงชาวอังกฤษที่ปฏิบัติงานอยู่ในหอพรรณไม้ของสถาบันวิจัยป่าไม้มาเลเซีย (Forest Research Institute of Malaysia...

ย่านางแดง

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Bauhinia strychnifolia Craib. ชื่อวงศ์ FABACEAE หรือ LEGUMINOSAE ชื่ออื่นๆ สยาน, เครือขยัน, เถาขยัน, ขยัน, หญ้านางแดง ย่านางแดง เป็นไม้เถาเลื้อยที่มีอายุอยู่ได้หลายปี จัดอยู่ในวงศ์เดียวกันกับถั่ว มีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ตามป่าดิบเขา ป่าแดง ป่าเต็งรัง ตามที่แห้งแล้งในป่าเบญจพรรณ ในประเทศไทยสามารถพบเห็นได้ในทุกภาค ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น เป็นไม้เถาเลื้อยขนาดกลาง เปลือกเถาเรียบ เถาแก่มีลักษณะเป็นเถากลมสีน้ำตาลอมแดง ส่วนเถาอ่อนมีร่องกลางเถาและค่อนข้างแบนเป็นสีเทาอมน้ำตาล เถามีมือยึดเกาะไปได้ไกลประมาณ 5...

ดอกนางแดง

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Mitrephora maingayi Hook.f. & Thomson ชื่อวงศ์ ANNONACEAE ชื่ออื่นๆ ปอขี้แฮด ดอกนางแดง เป็นไม้ยืนต้นทรงพุ่มกลม จัดเป็นพืชในวงศ์เดียวกันกับกระดังงา มีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ตามป่าดิบแล้ง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 300-700 เมตร พบเห็นได้ทางภาคเหนือของประเทศไทย ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เปลือกลำต้นเป็นสีดำ ลำต้นเปลาตรง บริเวณโคนต้นเป็นพูพอน แตกกิ่งก้านสาขาเป็นจำนวนมาก เนื้อไม้ค่อนข้างเหนียว มีขนอ่อนปกคลุมอยู่อย่างหนาแน่นบริเวณกิ่งอ่อน มีขนาดความสูงของลำต้นประมาณ 20-30 เมตร...

ดอกจิกนมยาน

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Barringtonia macrocarpa Hassk. ชื่อวงศ์ LECYTHIDACEAE ชื่ออื่นๆ จิกเศรษฐี จิกนมยาน เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ จัดเป็นพืชในวงศ์เดียวกันกับต้นจิก มักพบเจริญเติบโตและแพร่ขยายพันธุ์อยู่ในป่าดิบชื้น หรือบริเวณใกล้แหล่งน้ำ เช่น ริมตลิ่ง หรือลำธารทั่วไป ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น เปลือกลำต้นมีลักษณะเป็นปุ่มปมสีน้ำตาล แตกกิ่งก้านเป็นทรงพุ่มกลมทึบ มีขนาดความสูงของลำต้นประมาณ 15-20 เมตร ใบ ออกเป็นใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับกันที่ปลายยอด ใบมีลักษณะเป็นรูปใบหอก แผ่นใบบางมีสีเขียวเป็นมัน ขอบใบเป็นจักแบบซี่ฟัน โคนใบสอบแคบ...

ต้นจันดง

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Diospyros dasyphylla Kurz ST หรือ Diospyros curtisii King et Gamble ชื่อวงศ์ EBENACEAE ชื่ออื่นๆ จันป่า จันดง เป็นไม้ยืนขนาดเล็กถึงขนาดกลาง จัดเป็นพรรณไม้หายากที่อยู่ในวงศ์เดียวกันกับมะพลับ มีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ตามป่าโปร่ง และป่าดงดิบทั่วไป ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น มีเปลือกลำต้นเรียบสีดำอมเทา ส่วนเนื้อไม้ภายในเป็นสีขาวนวล มีความแข็งแรงทนทาน แตกกิ่งก้านสาขาเป็นทรงพุ่มกลมแน่นทึบ มีขนาดความสูงของลำต้นประมาณ 8-10 เมตร ใบ...

ดอกคำหอม

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyalthia evecta (Pierre) Finet & Gagnep. var. attopeuensis ชื่อวงศ์ ANNONACEAE ชื่ออื่นๆ ต้องแร่งพูพาน ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น ดอกคำหอม เป็นไม้ยืนต้นทรงพุ่มขนาดเล็ก ที่มีขนาดความสูงของลำต้นประมาณ 1 เมตร แตกกิ่งก้านในลักษณะตั้งฉากกับลำต้นไม่มากนัก เปลือกลำต้นเป็นสีน้ำตาลเข้ม เนื้อไม้ภายในมีความเหนียว แข็งแรงทนทาน ใบ ออกเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับตรงข้ามกันที่ปลายยอด ใบมีลักษณะเป็นรูปขอบขนาน แผ่นใบเรียบ หนา...