Posts Tagged: "เครื่องยาจากขมิ้นชัน"

ขมิ้นชัน

| | 0 Comments

พืชที่เรียก “ขมิ้น” มักเป็นพืชที่มีส่วนใดส่วนหนึ่งสีเหลือง ในทางพฤกษศาสตร์เป็นพืชที่จัดอยู่ในหลายวงศ์ ในทางเคมี สารสีเหลืองอาจแตกต่างกัน เช่น ขมิ้นชัน(Curcuma longa L.) ขมิ้นอ้อย(Curcuma zedoaria Roscoe) ขมิ้นทอง หรือขมิ้นทองคำ หรือว่านนางคำ(Curcuma aromatica Salisb)ทั้งสามชนิดมีสารสีเหลืองเป็นสารกลุ่มเคอร์คูมินอยด์(curcuminoids) โดยเฉพาะสารเคอร์คูมิน(curcumin) ส่วนขมิ้นเครือชนิด Arcangelisia flava Merr. หรือขมิ้นเครือชนิด Fibraurea tinctoria Lour. และขมิ้นต้น (Mahonia nepalensis...