Posts Tagged: "แฮกฟิชและแลมเพรย์"

การหายใจของปลา

| | 0 Comments

การหายใจของตัวอ่อน ทั้งปลากระดูกอ่อนและปลากระดูกแข็งที่มีไข่ขนาดใหญ่ เช่น ปลาแซลมอน เมื่อมีการฟักออกมาเป็นตัวเหงือกของมันก็จะอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี การทำงานของระบบไหลเวียนก็ดี มีฮีโมโกลบินในเลือด แต่การฟักออกเป็นตัวในปลากระดูกแข็งอีกหลายชนิด สภาพของตัวอ่อนจะมีขนาดเล็ก ลำตัวบางใส หายใจทางผิวหนัง ลอยไปตามผิวน้ำที่มีออกซิเจนมากพอ ปลาพวกนี้ยังไม่ต้องการฮีโมโกลบินในเลือด เพราะฮีโมโกลบินจะทำให้ตัวมีสีแดง ทำให้ศัตรูมองเห็นได้ชัด ตัวอ่อนที่มีขนาดใหญ่ของ เลพโตเซฟาลัส ก็ยังไม่มีฮีโมโกลบิน มันจะมีลำตัวแบนข้างและใส เนื้อที่ในการแลกเปลี่ยนก๊าซมีน้อยมาก การแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับการหายใจ จะเกิดขึ้นเมื่อตัวอ่อนเหล่านี้โตขึ้น มันจะมีเนื้อที่ผิวตัวในการแลกเปลี่ยนก๊าซน้อยลง เหงือกก็จะพัฒนาขึ้นมาแทนที่ ความต้องการออกซิเจนที่มีมากขึ้นในพวกปลาว่องไว จะมีการพัฒนาฮีโมโกลบินไปด้วยในขณะเดียวกันนั้น เพื่อเพิ่มความสามารถในการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนให้มากขึ้น การฟักออกเป็นตัวของลูกปลาขนาดใหญ่และลูกปลาที่อาศัยตามแม่น้ำต่างๆ จึงอยู่ในสภาพที่มีฮีโมโกลบินพร้อมเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนก๊าซ เมื่อเทียบกับขนาดปริมาตรของลำตัว...